FIZJOLOGIA CYKLU MIESIACZKOWEGO

advertisement
FIZJOLOGIA
CYKLU
MIESIACZKOWEGO
Alina Warenik-Szymankiewicz
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
Akademii Medycznej w Poznaniu
Cykl miesiączkowy
• Rozwój jaja zdolnego do zapłodnienia
• Przygotowanie błony śluzowej macicy
dla zapłodnionego jaja
• Prawidłowy rozwój zapłodnionego jaja
Prawidłowy cykl miesiączkowy
• długość cyklu 28+/-5 dni
• utrata krwi : 50 - 100 ml
Integracja hormonalna cyklu
miesiączkowego
• Podwzgórze i ośrodki ponadpodwzgórzowe
• Przysadka
• Jajnik
Gonadoliberyna
(GnRH)
• Schally, Guillemin (1971)
– Dekapeptyd
• Wydzielanie
– Centralne: podwzgórze (jądro łukowate)
– Obwodowe:
• jajnik
• łożysko
Neurohormony podwzgórza
• Liberyny
• (RF-releasing factors RH – releasing hormones)
–
–
–
–
–
–
GnRH
TRH
CRH
GHRH
MRH
VIP
Gonadoliberyna
Tyreoliberyna
Kortykoliberyna
Czynnik Stymulujący Hormon Wzrostu
Melanotropina
Wazoaktywny Peptyd Jelitowy
• Statyny
• (IF-inhibiting factors, IH-inhibiting hormones)
– SIH
– MIH
– PIF
Somatostatyna
Melanostatyna
Inhibitor Prolaktyny (Dopamina)
Kontrola wydzielania GnRH
• Mechanizm sprzężeń zwrotnych
• Wpływ neuropeptydów i neurotransmiterów
– Stymulujący:
• Adrenalina
• Noradrenalina
– Hamujący:
• Dopamina
• Melatonina
• Peptydy opioidowe
Gonadoliberyna
(GnRH)
• Sposób wydzielania – pulsacyjny
– I faza cyklu miesiączkowego
• Pulsy co - 60 – 90 minut
– II faza cyklu miesiączkowego
• Pulsy co 120 – 360 minut
Podwzgórze
GnRH
Przysadka
FSH LH
Jajnik
Estradiol Progesteron
Regulatory wzrostu pęcherzyka
• Czynniki pierwotne
– FSH
– LH
– PRL
• Stymulatory – inhibitory – steroidy jajnikowe
– Estrogeny
– Androgeny
– Progesteron
Rola FSH
• Stymulacja wzrostu i rozwoju pęcherzyka
• wzrost aktywności aromatazy
• wzrost produkcji receptorów dla FSH
i w komórkach ziarnistych
• wzrost produkcji inhibiny, aktywiny, IGF-I
• bezpośredni wpływ na podział komórek
ziarnistych
Rola LH
• stymulacja komórek tekalnych do produkji
androgenów (androstedion aromatyzacja E2)
• plik LH w środku cyklu jest odpowiedzialny
za owulację
• remodelowanie komórek ziarnistych w procesie
luteinizacji
Rola PRL
• Wysokie stężenia PRL działają inhibicyjnie
na wydzielanie GnRH w podwzgórzu
– wzrost i utrzymanie receptorów
dla LH w ciałku żółtym
Estradiol
•
Źródło:
–
•
Działanie:
–
–
–
•
pęcherzyk jajnikowy, kora nadnerczy
żeńskie wtórne cechy płciowe,
proliferacja endometrium,
wpływ na gruczoł sutkowy
Szczyt wydzielania:
–
dwa dni przed owulacją
Rola estrogenów
• wzrost stężęnia E2 w środku fazy folikularnej
powoduje obniżenie stężenia FSH
– odgrywa to rolę w selekcji pęcherzyka dominującego
• pik E2 w fazie przedowulacyjnej
wywołuje pik LH
– sprzężęnie zwrotne dodatnie
• E2 powoduje proliferację komórek ziarnistych
• E2 wzmacnia aktywność aromatazy
Testosteron
• Źródło:
– konwersja obwodowa, kora nadnerczy, jajnik
• Działanie:
– rozwój mięśni i kości, libido, męski typ osobowości
– Niski T
• opóźnione dojrzewanie,
• brak męskich cech płciowych
– Wysoki T
•
•
•
•
przedwczesne dojrzewanie u chłopców
obojnactwo u dziewczynek,
choroba wieńcowa,
nadciśnienie
Rola androgenów
• Andorstendion główny prekursor dla syntezy
estrogenów
• Nadmiar androgenów
– atrezja pęcherzyka
• Nadmiar androstendionu
– Dihydrotestosteron inhibicja pozytywnego
wpływu estrogenów na rozwój pęcherzyka
Progesteron
• Źródło:
– ciałko żółte,
– kora nadnerczy
• Działanie:
– zmiany sekrecyjne w endometrium
• niewydolność lutealna
– spadek progesteronu
Download