Zaproszenie - dyrektor

advertisement
Tarnów, 15.09.2015 r.
„Nauka bez wiary jest kulawa,
a wiara bez nauki jest ślepa”/ Albert Einstein/
Sz. P. Dyrektor
Zwracam się z prośbą o zachęcenie uczniów Pańskiej szkoły do wzięcia udziału
w projekcie edukacyjnym „Nauka i wiara, czyli wpatrywanie się w niewidzialne”. Projekt
ma charakter konkursu. Jego celem jest doprowadzenie uczestników do zrozumienia
wzajemnych relacji, jakie zachodzą między wiarą a nauką, pokazanie, że „celem nauki jest
nie tylko poznawanie rzeczywistości, ale i pomoc człowiekowi w odszyfrowaniu
odwiecznego Zamysłu Boga Stwórcy” (Albert Einstein). Pełne poznanie świata dokonuje się
dzięki „patrzeniu dwojgiem oczu” nauki i wiary.
Projekt jest realizowany w ramach współpracy z Centrum Kopernika Badań
Interdyscyplinarnych ks. prof. Michała Hellera w Krakowie.
Projekt zakłada korelację teologii z: filozofią, fizyką, biologią, psychologią, antropologią.
Uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę m.in. o zagadnienia z zakresu filozofii
przyrody, antropologii filozoficznej, uczestnicząc w kursie realizowanym na platformie
e-learningowej oraz w warsztatach filozoficznych prowadzonych przez wykładowców UPJP2
w Krakowie.
Mam nadzieję, że przedstawiona oferta spotka się z szerokim zainteresowaniem
uczniów Pańskiej szkoły.
Z wyrazami szacunku
mgr Grażyna Marta Dziurok
Organizator konkursu
Download