WYKAZ MIEJSC DOKTORANCKICH do rekrutacji na stacjonarne

advertisement
WYKAZ MIEJSC DOKTORANCKICH
do rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na rok akadmicki 2016/2016
L.p.
WYDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH I
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LICZBA
7
MIEJSC OGÓŁEM:
zapotrzebowanie na
Nazwa Kliniki /
kierownik
WniosZakładu
Kliniki/Zakładu /
kowana absolwenta kierunku
opiekun naukowy
liczba
miejsc
Tematyka badawcza
1
Zakład Biologii
Nowotworów
Rieske Piotr
prof. dr hab.
1
biologii,
biotechnologii,
2
Zakład
Immunopatologii
Pawliczak Rafał
prof. dr hab.
2
lekarskiego,
1. Mechanizmy zapalenia w chorobach
stomatologii,
alergicznych i chorobach skóry, genetyka
zdrowia publicznego, astmy i alergii.
biologii,
biotechnologii,
farmacji, chemii;
3
Zakład Biologii
Molekularnej
Witas Henryk
prof. dr hab.
1
biologia,
biotechnologia,
biologia molekularna
lub pokrewne;
4
Klinika Chirurgii
Ogólnej i
Onkologicznej
Pomorski Lech
prof. dr hab.
1
lekarskiego
5
Zakład Biologi
Strukturalnej
Woźniak Lucyna
prof. dr hab.
1
biotechnologii
1.Cukrzyca ciążowa GDM jako czynnik
zwiększonego ryzyka zachorowalności na
TZDM u kobiet.
6
Klinika Chorób
Wewnętrznych,
Diabetologii i
Farmakologii
Klinicznej
Drzewoski Józef
prof. dr hab.
1
biologii,
biotechnologii;
1.Molekularne mechanizmy rozwoju
cukrzycy typu 2 i jej powikłań.
1.Onkologia molekularna. Badania
mechanizmu działania onkogenów.
1.Analiza DNA ludzi zyjących w okresie
od neolitu do współczesności w aspekcie
identyfikowania cech, w tym
predyspozycji do chorób, zróznicowania
genetycznego i zmienności genetycznej w
procesie ewolucji.
1.Ocena substancji chemicznych w
gruczole tarczycowym.
Download