12-16.XII.2016

advertisement
I rok BIOTECHNOLOGIA,
Zagadnienia do przygotowania
na ćwiczenia i seminaria z przedmiotu
BIOLOGIA KOMÓRKI
12-16.12.2016 r.
(Prowadzący: dr Dominika Nawrocka-Musiał)
Temat: Śmierć i starzenie się komórek
1. Rodzaje śmierci komórek
2. Apoptoza i nekroza
a. Porównanie apoptozy i nekrozy
b. Morfologia komórki apoptotycznej i nekrotycznej
3. Drogi indukcji apoptozy (szlak zewnątrz- i wewnątrzpochodny)
a. Białka pro- i antyapoptotyczne
b. Degradosom i apoptosom
c. Kaspazy i nukleazy
4. Rola fosfatydyloseryny w procesie apoptozy
5. Starzenie się komórek:
a. Czyniki odpowiedzialne za starzenie się komórek
b. Fenotyp komórek starzejących się
6. Teorie starzenia
Zalecana literatura:
-
B. Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej”
PWN 1999
-
J. Kawiak „Seminaria
Urban&Partner 2002
-
J. Kawiak „Podstawy cytofizjologii” PWN 1995
-
W. Kilarski „Strukturalne podstawy biologii komórki” PWN, 2003
z
cytofizjologii
dla
studentów
medycyny,
weterynarii
G. Fuller, D. Shields „Podstawy molekularne biologii komórki
medyczne” PZWL 2000
i
biologii”
– aspekty
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards