Temat: Przygotowanie komórek do badań oraz podstawowe techniki

advertisement
1
I rok ANALITYKA MEDYCZNA
Zagadnienia do przygotowania
na ćwiczenia i seminaria z przedmiotu:
BIOLOGIA MEDYCZNA
18 - 22.01.2016
(prowadzący: dr Aleksandra Zielińska)
Przygotowanie komórek do badań
oraz podstawowe techniki badania komórek
Temat:
1. Podstawowe pojęcia:
-
in situ
-
in vivo
-
in vitro
-
ex vivo
2. Izolacja komórek
3. Hodowla komórek in vitro
-
Warunki fizyczno-chemiczne prowadzenia hodowli komórkowych
-
Zastosowanie hodowli komórkowych
4. Homogenizacja komórek
-
Warunki fizyczno-chemiczne prowadzenia homogenizacji komórek
5. Frakcjonowanie komórek
-
Wirowanie różnicowe
-
Wirowanie w gradiencie gęstości
-
Enzymy markerowe
6. Immunocytochemia – zasada działania, stosowane znaczniki
7. Hybrydocytochemia – zasada działania, znakowanie sond i metody uwidaczniania
znacznika
8. Badania biochemiczne i milekularne
-
Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) - ogólna zasada metody
2
-
Elektroforeza białek i kwasów nukleinowych oraz ich identyfikacja - ogólna
zasada metody
Zalecana literatura:
−
J.Kawiak, M.Zabla „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny,
weterynarii i biologii” Urban&Partner 2002
−
L. Kłyszejko-Stefanowicz „Cytobiochemia – biochemia niektórych struktórych struktór
komórkowych“, PWN 2002
−
W.Kilarski „Strukturalne podstawy biologii komórki” PWN 2003
−
G.Fuller, D. Shields „Podstawy molekularne biologii komórki – aspekty medyczne”
PZWL 2000
−
B.Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” PWN
1999
−
J.Kawiak „Podstawy cytofizjologii” PWN 1995
Download