Zagadnienia do przygotowania na II ćwiczenia

advertisement
I rok ANALITYKA MEDYCZNA
Zagadnienia do przygotowania na ćwiczenia z przedmiotu:
BIOLOGIA MEDYCZNA
30 01- 03 02 2017 (prowadzący: dr Dominika Nawrocka-Musiał)
Temat: Rozwój i różnicowanie się komórek
1. Podział komórek macierzystych ze względu na zdolność do różnicowania (ukierunkowane, uni-,
multi-, pluri- i totipotencjalne) i pochodzenie (zarodkowe, płodowe, somatyczne).
2. Cechy komórek macierzystych.
3. Podłoże i przebieg procesu różnicowania się komórek (ekspresja genów, dojrzewanie
komórek, czynniki transkrypcyjne, determinanty cytoplazmatyczne).
4. Stabilność genomu w procesie różnicowania.
5. Znaczenie przepływu informacji genetycznej między komórkami dla procesu różnicowania się
komórek.
6. Pamięć komórkowa.
7. Indukcja w rozwoju zarodkowym i rola oraz przykłady induktorów, sposób przekazywania
sygnału indukcyjnego (morfogeny).
8. Informacja pozycyjna.
9. Geny homeotyczne.
10. Odnowa i przebudowa tkanek i narządów (transdyferencjacja, metaplazja).
Zalecana literatura:
J.Kawiak, M.Zabel „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii”
Urban&Partner 2002
B.Alberts „Podstawy biologii komórki – wprowadzenie do biologii molekularnej” PWN 1999
Kawiak J. „Komórki macierzyste organizmu dorosłego w biologii i medycynie” Postępy Biologii Komórki
Tom 36, 2009 suplement nr 25 (99-110)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards