Autor

advertisement
Tytuł
Autor
Alberts B.
Podstawy biologii komórki cz. 1
Alberts B.
Podstawy biologii komórki cz. 2 + CD
Allison L.
Podstawy biologii molekularnej
Avise J.
Markery molekularne, historia naturalna i
ewolucja
Baj J.
Biologia molekularna bakterii
Bal J.
Biologia molekularna w medycynie
Bartosz G.
Druga twarz tlenu
Bednarski W.
Podstawy biotechnologii przemysłowej
Błaszczyk M.
Mikroorganizmy w ochronie środowiska
Brzozowska A.
Buchowicz J.
Toksykologia żywności. Przewodnik do
ćwiczeń.
Biotechnologia molekularna
Cademartiri L.
Nanochemia
Charon K.
Genetyka i genomika zwierząt
Clark D.
Zarazki, geny a cywilizacja
Dembińska-Kieć A.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami
biochemii klinicznej
Doonan S.
Białka i peptydy
Drewa G.
Genetyka medyczna
Epstein R.
Fritz K.
Biologia molekularna człowieka
Mikrobiologia lekarska
Hames D.B.
Krótkie wykłady Biochemia
Jaskólski M.
Krystalografia dla biologów
Kilarski W.
Strukturalne podstawy biologii komórki
Ilość
egz.
Rok wydania
2
2009
2
2009
1
2009
2
2008
2
2012
1
2011
1
2009
1
2012
2
2008
1
2010
2
2006
1
2012
2
2012
2
2011
1
2010
1
2008
1
1
2011
2006
1
2007
1
2010
1
2010
2
2012
Kraj A.
Proteomika i metabolomika
Krzemiński T.
Ludzki embrion
Kurzydłowski K.
Ledakowicz S.
Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i
funkcjonalne
Inżynieria biochemiczna
Madej J.
Podstawy cytopatologii
Malepszy S.
Biotechnologia roślin
Manahan S. E.
Toksykologia środowiska
Markiewicz Z.
Bakterie, antybiotyki, lekooporność
Miksch K.
Biotechnologia ścieków
Minczewski J.
Chemia analityczna t. I
Minczewski J.
Chemia analityczna t. II
Mizerski W.
Murray R.
Słownik bakterii ciekawych, pożytecznych,
groźnych
Biochemia Harpera
Nicklin J.
Krótkie wykłady Mikrobiologia
Passarge E.
Piekarowicz A.
Genetyka
Podstawy wirusologii molekularnej
Piotrowski J. K.
Podstawy toksykologii
praca zbiorowa
praca zbiorowa
Eksperymenty są super
Geny, komórki, mikroby
Przondo-Mordarska A.
Podstawowe procedury laboratoryjne w
bakteriologii klinicznej
Salyers A. A.
Mikrobiologia. Różnorodność,
chorobotwórczość, środowisko.
Czipy, klony i przekraczanie progu 100 lat
życia
Bioetyka
Mordercza gumowa kaczka
Schoemaker P.
Slipko T.
Smith R.
1
2010
1
2011
1
2011
3
2012
1
2003
1
2012
4
2012
1
2011
1
2010
1
2010
1
2010
1
2008
1
2012
1
1
2012
2004
3
2013
1
1
2008
2012
2
2012
1
2005
1
2012
1
1
1
2010
2012
2010
Stokłosa S.
Hodowla komórek i tkanek
Szczypa P.
Narzędzia rachunkowości wspomagające
działalność proekologiczną w Polsce
Diagnostyka bakteriologiczna
Szewczyk E.
Szkarłat M.
Turner P.
Żywność genetycznie zmodyfikowana w
stosunkach międzynarodowych
Krótkie wykłady Biologia molekularna
Warzeszak S.
Wiąckowski S.
Bioetyka w obronie praw człowieka
Toksykologia środowiska człowieka
Wojtaszek P.
Biologia komórki roślinnej tom I
Zgirski A.
Obliczenia biochemiczne
1
2012
1
2012
1
2012
2
2011
1
1
2011
2010
3
2010
1
2012
1
2010
Download