Rogóż Zofia

advertisement
Zofia Rogóż
dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Zdrowiu PPWSZ w nowym Targu, kierunek
Kosmetologia. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Biologii i
Nauk o Ziemi.
Problematyka badawcza: Badanie mechanizmów działania leków psychotropowych w tym
przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i przeciwpsychotycznych, poszukiwanie alternatywnych
terapii leczenia depresji lekoopornej (w modelach zwierzęcych), poszukiwanie alternatywnej metody
leczenia chronicznej schizofrenii (w modelach zwierzęcych).
Dodatkowe kwalifikacje: doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, doktor habilitowany nauk
farmaceutycznych z zakresie farmakologii.
Download