Rogóż Zofia

advertisement
Zofia Rogóż
dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Zdrowiu PPWSZ w nowym Targu, kierunek
Kosmetologia. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Biologii i
Nauk o Ziemi.
Problematyka badawcza: Badanie mechanizmów działania leków psychotropowych w tym
przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i przeciwpsychotycznych, poszukiwanie alternatywnych
terapii leczenia depresji lekoopornej (w modelach zwierzęcych), poszukiwanie alternatywnej metody
leczenia chronicznej schizofrenii (w modelach zwierzęcych).
Dodatkowe kwalifikacje: doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, doktor habilitowany nauk
farmaceutycznych z zakresie farmakologii.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards