Zajęcia chmurowe z biologii realizowane są we współpracy z

advertisement
Co będziemy robić na zajęciach on-line
z przedsiębiorczości?
Zajęcia chmurowe z biologii realizowane są we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Będziecie mieli
możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez
pracowników naukowych UJ, zadawać pytania i uzyskiwać na
nie odpowiedzi, a także wyjeżdżać na zajęcia na uczelni.


Co będziemy robić na zajęciach on-line z biologii?
Jeżeli Twoją pasją jest dogłębne poznanie praw rządzących
otaczającym światem, masz zainteresowania przyrodnicze
a Twoim powołaniem są kierunki medyczne – te zajęcia są
właśnie dla Ciebie.
Czego dowiesz się na zajęciach koła naukowego
z biologii?




















Metody izolacji DNA z tkanek roślinnych
PCR i elektroforeza DNA
Mikrorozmnażanie i sztuczne nasiona
Hodowle in vitro komórek zwierzęcych
Metody eksperymentalne w neurobiologii
Zróżnicowanie pierwotniaków
Różnorodność bezkręgowców na przykładzie
stawonogów
Biologia pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej
(Lumbricus terrestris)
Zróżnicowanie kręgowców wodnych
Pokrycie ciała kręgowców
Szkielet - budowa i funkcje
Czego możemy się dowiedzieć obserwując kości?
Człowiek ssak naczelny
Antropogeneza
Mózg – informacje ogólne
Mózg – pamięć, uczenie się
Serce – budowa
Serce – krążenie
Nerka
Płuca, elementy medycyny sportowej





















Czego dowiesz się na zajęciach koła naukowego z
przedsiębiorczości?






Na kole naukowym nauczysz się samodzielnie zaplanować
i realizować badania naukowe, co przyda Ci się w czasie
pisania pracy badawczej na Olimpiadę Biologiczną, czy też przy
pisaniu pracy licencjackiej, magisterskiej, a nawet doktorskiej.
Informacja naukowa
Struktura publikacji w czasopiśmie naukowym
Eksperyment naukowy
Kto pyta, nie błądzi, czyli o sztuce zadawania pytań
Proste eksperymenty naukowe
Po co biologom statystyka?
Statystyka elementarna
Testowanie hipotez
Zastosowanie testów statystycznych
Zastosowanie testów statystycznych – analiza
zależności między cechami i analiza frekwencji
Projektowanie badań
Realizacja projektu badawczego
Sesja posterowa biologicznych kół naukowych
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej












Wprowadzenie do przedsiębiorczości
Główne zagadnienia, obszary tematyczne odnoszące
się do przedsiębiorczości
Badanie postaw przedsiębiorczych
Przedsiębiorca – pojęcie, rola
Klasyfikacja Przedsiębiorców
Przedsiębiorca w Polsce i na świecie
Proces przedsiębiorczy w szerokim i wąskim ujęciu.
Prezentacja i kryteria oceny pomysłów na biznes
Od pomysłu do realizacji
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Kreatywność i Innowacja
Przestępczość gospodarcza – doświadczenia
Manager w świecie biznesu
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa- otoczenie bliższe
i dalsze
Prowadzenie działalności gospodarczej
Istota procesu motywacji, instrumenty motywowania
Teorie przywództwa, role kierownicze
Metody i techniki kierowania
Procesy negocjacyjne
Formy i wymiary internacjonalizacji
Międzykulturowy wymiar zarządzania
Zarządzanie projektami

Jak skutecznie pozyskiwać informacje w zakresie
wsparcia przedsiębiorczości?
Jak dobrać właściwe projekty do aktualnych potrzeb
przedsiębiorcy?
Jak prawidłowo wypełniać dokumentacje?
Jak zaplanować realizację przedsięwzięcia?
Jak kontaktować się z właściwymi urzędami
i instytucjami?
Jak skutecznie zidentyfikować i ocenić możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej?
Jak pozyskać, przekonać inwestorów do realizacji
przedsięwzięcia?
Zajęcia chmurowe z przedsiębiorczości realizowane są we
współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
Będziecie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych przez pracowników naukowych UE, zadawać
pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi, a także wyjeżdżać na
zajęcia na uczelni.
Download