Egzamin inżynierski 2015/2016 (kierunek Biotechnologia

advertisement
Egzamin inżynierski 2015/2016 (kierunek Biotechnologia)
– zagadnienia do egzaminu
BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Organizacja genomu eukariontów i metody jego analizy.
Zmienność genetyczna i techniki jej indukowania.
Mechanizm interferencji RNA i jego znaczenie w regulacji ekspresji genów.
Organizmy modelowe w badaniach genetycznych i biotechnologicznych – najważniejsze odkrycia
naukowe z ich udziałem w ciągu ostatniego 10-lecia.
Zasada działania i zastosowanie technik hybrydyzacji kwasów nukleinowych.
Metody analizy ekspresji genów.
Zasady importu białek do różnych lokalizacji komórkowych.
Metody transformacji genetycznej roślin.
Aktualny stan wiedzy nad sekwencjonowaniem genomów roślin.
Metody otrzymywania haploidów w kulturach in vitro.
Techniki stosowane w detekcji oraz identyfikacji wirusów.
Mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie transkrypcji.
Zastosowanie kultur in vitro w hodowli roślin.
Metody klonowania genów i stosowane w nich wektory.
Mechanizm genetycznej kolonizacji roślin przez Agrobacterium tumefaciens.
Uprawa roślin transgenicznych w Polsce i na świecie.
Metody służące do wykrywanie obecności transgenu u GMO .
Metody stosowane w analizie proteomu
Czynniki stresowe oraz mechanizmy obronne roślin.
Tradycyjne, biochemiczne i molekularne metody diagnostyki bakterii.
BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Definicja biotechnologii jako dziedziny utylitarnej, przykłady wykorzystania osiągnięć
biotechnologii w gospodarce żywnościowej.
Kinetyczny opis wzrostu populacji drobnoustrojów, parametry wzrostu.
Zalety i wady hodowli okresowej.
Systemy napowietrzania, napowietrzanie pęcherzykowe, napowietrzanie i mieszanie, teoria i
praktyka.
Czynniki wpływające na odporność termiczną drobnoustrojów.
Metody i techniki przechowywania czystych kultur.
Podstawowe założenia mikrobiologii prognostycznej, modele prawdopodobieństwa i modele
kinetyczne.
Przykład syntezy mikrobiologicznej – kw. cytrynowy, kw. mlekowy lub antybiotyki.
Zasady produkcji drożdży suszonych, rola trehalozy.
Główne cele i różnice procesów zacierania i scukrzania w piwowarstwie i gorzelnictwie.
Charakterystyka podstawowych surowców do produkcji piwa, wina i bioetanolu.
Odkwaszanie biologiczne win.
Uboczne produkty fermentacji alkoholowej, powstawanie fuzli, metanolu, glicerolu i HCN.
Podaj różnice pomiędzy grupą prostetyczną i koenzymem.
Omów konieczne modyfikacje genomu umożliwiające uzyskanie owoców o przedłużonej
przydatności do spożycia np. pomidorów odmian Flvar-Savr lub Endless Summer.
Omów enzymatyczną metodę zapobiegania reakcjom ciemnienia nieenzymatycznego oraz wskaż
technologie, w których może być stosowana.
Podaj przykłady technologii przemysłu spożywczego, w których wykorzystuje się aktywność
oksydaz polifenolowych.
Co to jest tyrozynaza ? Omów metody hamowania aktywności tego enzymu.
1
19. Omów główne przemiany biochemiczne zachodzące podczas dojrzewania mięsa.
20. Omów przemiany biochemiczne zachodzące podczas kiełkowania ziaren zbóż.
BIOTECHNOLOGIA ZWIERZĄT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rodzaje i rola białek błony komórkowej.
Opisz mechanizm wytwarzania przeciwciał w organizmie.
Funkcja poszczególnych struktur centralnego układu nerwowego.
Budowa i funkcja układu nerwowego wegetatywnego.
Hormonalna regulacja funkcji jajnika.
Oś somatotropowa.
Synteza i rola hormonów tarczycy.
Hormonalna regulacja gospodarki wodnej organizmu.
Hormony tkanki tłuszczowej i ich rola.
Zmiany hormonalne zachodzące podczas ciąży u matki i płodu.
Podaj typy hodowli in vitro i krótko scharakteryzuj.
Wykorzystanie kultur zwierzęcych w cytogenetyce.
Wady i zalety prowadzenia hodowli in vitro.
Omów różnice pomiędzy warunkami in vitro a in vivo.
Czym różni się hodowla pierwotna od linii komórkowej?
Omów cykl komórkowy.
Metody określające żywotność komórek w hodowli.
Jak produkowane są przeciwciała monoklonalne?
Podaj kilka przykładów zastosowania hodowli komórkowych w rolnictwie.
Zastosowanie kultur zwierzęcych in vitro w badaniach toksykologicznych.
2
Download