Sekcja Terapii Rodzin PTP i Katedra Psychiatrii Collegium Medicum

advertisement
Szanowni Państwo!
W imieniu Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej i Ambulatorium Terapii
Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM gorąco zapraszam do udziału w
jednodniowym warsztacie profesora Ei Asena, znakomitego brytyjskiego psychoterapeuty i
klinicysty, którego tematem będzie Mentalizowanie w psychoterapii dziecka i rodziny.
Warsztat odbędzie się w Krakowie w dniu 7 maja 2016 roku w godz. od 10.00 do 16.00.
Profesor Eia Asen jest wykładowcą w University College London aktualnie
współpracującym z Anna Freud Center, konsultantem psychiatrą wieku rozwojowego,
terapeutą rodzinnym, wieloletnim dyrektorem Marlborough Family Service w Londynie oraz
konsultantem psychoterapii w Maudsley Hospital w Londynie. Jest jednym z czołowych
liderów terapii wielorodzinnej, autorem wielu publikacji poświęconych terapii rodzin. W
ostatnich latach jego zainteresowania dotyczą szczególnie procesów mentalizacji w
odniesieniu do terapii rodzin i psychoterapii dzieci.
Warsztat będzie tłumaczony na język polski.
Gorąco zapraszamy Państwa do udziału!
W imieniu organizatorów
Barbara Józefik
Informacje organizacyjne
Koszt udziału:
do 12go
marca
2016*
Uczestnicy aktualnie trwających kursów
przygotowujących do certyfikatu
psychoterapeuty akredytowanych przez PTP
oraz kursów specjalistycznych organizowanych
przez Krakowską Fundację Rozwoju
Psychoterapii im. prof. M. Orwid
Pozostałe osoby
Studenci
Do 10go
kwietnia
2016 *
po 10tym
kwietnia
2013
230 zł
330 zł
430 zł
280 zł
380 zł
480zł
150 zł
250 zł
350zł
* opłata zniżkowa obowiązuje tylko pod warunkiem uiszczenia opłaty w podanym terminie
Dane do przelewu:
Fundacja Katedry Psychiarii im J.J. Haubenstocków
Ul. Kopernika 21A, 31-305 Kraków
nr konta: 45 1140 1081 0000 2316 6900 1001
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, „Warsztat Mentalizacja”
Miejsce warsztatu:
Warsztat odbędzie się w Auli budynku II Katedry Chorób Wewnętrznych UJCM im. Prof. Andrzeja
Szczeklika, przy ul. Skawińskiej 8
Zgłoszenie udziału w konferencji
poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.szkoleniecsp.pl
Komitet Organizacyjny
Dr hab. Barbara Józefik, prof. CM UJ
Mgr Katarzyna Tomasiewicz
Lek. med., mgr Feliks Matusiak
Mgr Romualda Ulasińska
Mgr Małgorzata Wolska
mgr Monika Janczura
mgr Sylwia Wyczółkowska – sekretariat - e-mail: [email protected]
Download