pobierz dokument

advertisement
Ankieta aplikacyjna:
1. Imię i nazwisko
2. Dane kontaktowe : telefon i mail
3. Pesel
4. Dana adresowe
5. Przebieg kariery zawodowej wskazujący daty staży, zatrudnienia,
wskazanie stanowiska oraz zakresu wykonywanych obowiązków,
szczegółowo w zakresie pomagania osobom po traumie.
6. Przebieg wykształcenia w zakresie zawodu pomagacza i/lub psychoterapii
i/lub psychotraumatologii – szczegółowo podanie nazwy ukończonych
kursów, nazwiska prowadzących , instytucje wydające certyfikat lub
zaświadczenie, ilość godzin.
7. Psychoterapia własna – częstotliwość sesji, czas trwania , nazwisko osoby
prowadzącej, nurt psychoterapii jeśli był znany.
8. Skan wszystkich dyplomów w zakresie wykształcenia oraz zaświadczeń
w zakresie kursów z psychotraumatologii i psychoterapii.
9. Ankietę należy opatrzyć klauzurą dotyczącą zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Oznacza to umieszczenie na końcu ankiety zdania
Do ankiety prosimy załączyć podpisaną czytelnie notatkę o następującej
treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PTPt”
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr
133 poz.883
Download