Uczymy psychoterapii Jesteśmy ośrodkiem

advertisement
Uczymy psychoterapii
Jesteśmy ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej
i Behawioralnej (PTTPiB), które jest członkiem European Association for Behavioural and
Cognitive Therapies (EABCT). Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje kwalifikacje psychoterapeutów
i superwizorów PTTPB.
W chwili obecnej prowadzimy zapisy na czteroletnie szkolenie w Toruniu, przygotowujące do
uzyskania certyfikatu PTTPB
Szkoła Psychoterapii Crescentia została stworzona przez osoby, które na co dzień pracują
z pacjentami, prowadząc diagnozę, leczenie i psychoterapię poznawczo – behawioralną. Mamy
też duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu psychoterapii oraz
superwizji prowadzonej terapii. Twórcami naszego programu, wykładowcami na kursie oraz
superwizorami w czasie szkolenia są między innymi Olga Olszewska i Artur Kołakowski.
Naszym celem było stworzenie miejsca i programu nauczania, który pozwoli nie tylko
zdobyć wiedze na temat psychoterapii, przede wszystkim psychoterapii poznawczo –
behawioralnej, ale także praktyczne umiejętności pozwalające na prowadzenie pracy z Klientem.
Naszym zdaniem ważna jest praktyczna strona nauki zawodu psychoterapeuty.
Klasyczna terapia poznawczo – behawioralna ma potwierdzoną badaniami naukowymi
skuteczność w leczeniu bardzo wielu zaburzeń psychicznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak
i osób dorosłych , m. in. depresji, lęków, zaburzeń odżywiania i zaburzenia stresowego
pourazowego. Jednak my staramy się myśleć o terapii poznawczo – behawioralnej jako
o rozwijającym się i elastycznym nurcie psychoterapii, dlatego postaraliśmy by proponowane
przez nas zajęcia obejmowały różnorodne podejścia z tego nurtu – pracę nad redukcją objawów,
leczenie konkretnych zaburzeń, psychoterapię opartą na konceptualizacji, terapię schematu,
dialog motywujący, pracę z emocjami, techniki behawioralne w pracy z dziećmi. I wiele innych.
Elementem szkolenia jest możliwość odbycia 100 godzin tzw. „pacy własnej” (czyli pracy nad
własnymi, osobistymi treściami uczestników), koniecznej do uzyskania certyfikatu PTTPB.
Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo
behawioralnej w Toruniu, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatu European
Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz kontraktowania usług
z NFZ.
Więcej informacji, zapisy na naszych stronach internetowych:
 www.crescentia.pl,

www.uczymyterapii.pl
ul. Mickiewicza 8 m 6, 01-517 Warszawa
tel. 514 425 401
e-mail: [email protected]
www.crescentia.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards