Irena Sosin Poznawczo-behawioralny trening zmiany nastawień

advertisement
IRENA SOSIN
POZNAWCZO-BEHAWIORALNY TRENING ZMIANY NASTAWIEŃ –
WPROWADZENIE
DO TERAPII
Dwudziestego piątego lipca 2007 roku zmarł znany nowojorski psychoterapeuta dr Albert
Ellis, twórca racjonalno-emotywnej psychoterapii. Doktor Ellis był pierwszym terapeutą,
który podkreślał wpływ naszych myśli i postaw na uczucia i zachowania. W latach
pięćdziesiątych jego koncepcja była absolutnie rewolucyjna jeśli się uwzględni kontekst
królującej wówczas psychoanalizy. Jego cenny wkład w modną obecnie terapię poznawczobehawioralną niekiedy jest pomijany, a przecież to doktor Albert Ellis opracował koncepcję
i wykreował formę psychoterapii, akcentującą rolę negatywnych monologów wewnętrznych
zawierających imperatywy „muszę” i „powinienem” np. „muszę we wszystkim być idealny”
oraz akcentujących irracjonalne przekonania w wielu sferach problemów emocjonalnych.
Doktor Ellis opublikował ponad pięćdziesiąt książek na temat racjonalno-emotywnego
podejścia, wielokrotnie też zdobywał amerykańskie nagrody dla najskuteczniejszego
psychoterapeuty. Myśląc o terapii poznawczo-behawioralnej warto o Nim pamiętać.
W latach sześćdziesiątych dr Aaron Beck zaadaptował wspomniane koncepcje i techniki
terapeutyczne do pracy klinicznej nad depresją, opisał różne aspekty psychiki pacjenta,
między innymi negatywny obraz samego siebie, świata i przyszłości. Nazwał ją terapią
poznawczą, która koncentruje się przede wszystkim na tym, by pomóc pacjentowi zmienić
jego negatywne, dezadaptacyjne wzory myślenia. Jest usystematyzowana, krótkoterminowa
i zorientowana na teraźniejszość, nastawiona na rozwiązywanie aktualnych problemów.
Model poznawczy terapii opiera się na przekonaniu, że zniekształcone
i nieprzystosowawcze myślenie (wpływające na nastrój i zachowanie pacjenta) jest nieodłączną
cechą wszystkich zaburzeń psychicznych. Dlatego tylko realistyczna ocena rzeczywistości
i zmiana myślenia prowadzi do poprawy nastroju i zachowania, a utrzymująca się poprawa jest
wynikiem zmiany głębokich przekonań pacjenta, z powodu których z trudem przystosowuje się
do dziejącej się rzeczywistości.
Terapia poznawcza stała się jedną z najszerzej stosowanych i najdokładniej zbadanych
naukowo form psychoterapii na świecie. Jak wykazały wyniki badań longitudinalnych,
opartych o neuroobrazowanie mózgu, stosowanie technik poznawczo-behawioralnych
zmienia trwale struktury mózgu odpowiedzialne za dobry nastrój i poczucie spełnienia
i szczęścia. Najnowsze badania naukowe wskazują na fakt, że terapia ta zmienia chemiczne
procesy w obrębie zwojów nerwowych w mózgu.
L. Baxter, J. Schwartz i K. Bergman z UCLA School of Medicine posługując się
pozytronową tomografią emisyjną (PET – positron emission tomography) oceniali zmiany
metabolizmu mózgu w dwóch grupach pacjentów przed i po terapii i nie ma wątpliwości co
do tego, że terapia poznawczo-behawioralna pomaga ludziom, zmieniając chemię
i architekturę połączeń neuronów w mózgu.1
Podstawowa zasada terapii poznawczej brzmi: na początku zawsze jest akt poznawczy,
myśl, percepcja- nasze myśli mają decydujący wpływ na to jak się czujemy. Możemy
wpływać na to jak myślimy i dzięki temu zmieniać nasze samopoczucie psychiczne. Możemy
także dzięki technikom CBT (cognitive behavioural therapy) zmieniać nasze zachowanie. (…)
1
Baxter L.R., Schwarz J .M., Bergman K.S. i in. (1992). Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and
behavioral therapy for obsessive-compulsive disorders. Archives of General Psychiatry, 49, 681-689
Download