Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

advertisement
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia
Terminy
Liczba dni
Czas trwania
07.02.2015
1
9:00-16:00
Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą
psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oraz po urazach psychicznych. Uraz psychiczny u
dzieci może powodować trwałe następstwa psychofizyczne, a rozmiar konsekwencji zależy od stadium rozwojowego Adresaci
dziecka w chwili urazu, zdolności do radzenia sobie z trudnościami i znaczenia, jakie to zdarzenie miało dla dziecka. W
trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii, głównie mające zastosowanie w leczeniu u dzieci i
młodzieży. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad
przypadkami klinicznymi.
1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Czynniki biologiczne,
psychospołeczne.
2. Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży.
3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
4. Zaburzenia rozpoczynające się we wczesnym dzieciństwie do 6 r.ż. Niepełnosprawność umysłowa. Całościowe
zaburzenia rozwojowe - autyzm, zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera - diagnoza, terapia.
5. Zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia funkcjonowania społecznego.
Tematyka
6. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.Zaburzenia hiperkinetyczne.
Zaburzenia zachowania - diagnoza, terapia.
7. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - diagnoza,
terapia.
8. Metody terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa.
9. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii dzieci i młodzieży.
10. Zabawa w psychoterapii
11. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
12. Analiza przypadków.
Agnieszka Juszczyk-Mirek - biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii,
psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji
Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i
opiniowaniu ofiar i sprawów gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie
opiniowania z sądami we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim.
Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i
seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń
specjalitycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w
Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych
konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii
Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię
systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu
systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi.
Osoba prowadząca
Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych,
zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów
zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident
Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia
Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz w CMKP Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie. W zakresie umiejętności
psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna
WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par
- Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z
ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania
Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii.
Koszt szkolenia
Termin zgłoszenia
350 PLN
2015-02-06
Download