Formularz zgłoszeniowy Droga do efektywnej zmiany

advertisement
Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO
„DROGA DO EFEKTYWNEJ ZMIANY –
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP)”.
15-10-2016r. Gdańsk
Ośrodek Rozwoju Osobistego SPCH
Al. Grunwaldzka 12
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwisko:
Imię:
Numer telefonu:
Adres mailowy:
Miasto:
Wykonywany zawód:
Staż pracy:
Dane do faktury:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:
[email protected]
OPŁATY
Do dnia:
Do dnia:
10.09.2016
05.10.2016
390 PLN
490 PLN
Wpłata na konto: 95 1140 2004 0000 3302 5750 6540
z tytułem przelewu: „Droga do efektywnej zmiany Imię Nazwisko”.
Kontakt:
[email protected]
Tel.: Renata Gehrke 602-666-047, Agnieszka Kamińska 506-062-088

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej Polskiego Instytutu
Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w bazie danych
Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO i ich przetwarzanie w
celach marketingowych
Download