Konferencja: Prawa dziecka-pacjenta

advertisement
Konferencja: Prawa dziecka-pacjenta
Warszawa, 25 października 2012
formularz zgłoszeniowy
Imię:
nazwisko:
zawód:
województwo:
e-mail:
Wypełniony formularz należy przesłać na adres:
[email protected] do dnia 10 października 2012 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby wpisane na listę uczestników,
otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą mailową. Liczba miejsc jest
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Zdrowia oraz Warszawski
Uniwersytet Medyczny. Konferencja odbędzie się w gmachu Centrum
Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia
Trojdena 2a w Warszawie.
Przesyłając formularz zgłoszeniowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Ministerstwo Zdrowia z siedzibą
przy ul. Miodowej 14 w Warszawie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu organizacji i rekrutacji na
ogólnopolską konferencję „Prawa dziecka-pacjenta".
Download