Formularz zgłoszeniowy do konkursy na najciekawsze

advertisement
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „UWOLNIJ PRZESTRZEŃ” na
najciekawsze przedsięwzięcie przywracające przestrzeń publiczną
mieszkańcom.
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA GRUPY NIEFORMALNEJ/DANE KONTAKTOWE
MIEJSCE/ GMINA/ADRES
TYP MIEJSCA (PARK, BIBLIOTEKA, DOM KULTURY itp.)
KATEGORIA PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI
rodzinie
matkom wychowującym dzieci
dzieciom
młodzieży
osobom starszym
osobom niepełnosprawnym
wspólnotom lokalnym, inicjatywom obywatelskim
inne
OPIS PRZESTRZENI ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU
OPIS PRZEDSIĘWZIECIA/PROPONOWANE ZMIANY
Formularz należy złożyć (do wyboru):
w biurze Fundacji Pokolenia, ul. Kościelna 6/7 w Tczewie
w siedzibie stowarzyszenia Centrum Aktywnych –Gniew
ul. Zamkowa 3 w Gniewie
lub wysłać:
na adres e-mail: [email protected],
więcej informacji u koordynatora projektu:
Piotr Szulc
e-mail : [email protected]
tel. +48 58 530 24 81
Download