dr Artur Kolakowski CBT dzieci i mlodziezy

advertisement
Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi
zaprasza na szkolenie:
Psychoterapia poznawczo – behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

specjalista psychiatra,
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat
European Association of Cognitive Behavioural Therapy (EACBT),

superwizor – dydaktyk PTTPiB.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno
jako lekarz



jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu
zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat
pracuje także w nurcie psychoterapii schematu.
Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo
– Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.
Współautor między innymi następujących pozycji:
1.
Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska: „ADHD –
zespół nadpobudliwości psychoruchowej" – Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2006.
2.
Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula – Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna –
Niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ISBN 97883-7489-203-2
3.
Artur Kołakowski (Redakcja Naukowa): Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP Sopot
2013
Termin szkolenia: 28.02 - 01.03.2015 r
Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze. Mile wiedziany wcześniejszy kontakt z terapią
poznawczą, ale nie jest konieczny
Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
Cena: 435 zł
Liczebność grupy: maksymalnie 25 uczestników
Wprowadzenie
Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo – behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same.
Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia, a
zwłaszcza z dziećmi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:

konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli

dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to
jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane.

praca nad problemami rozwojowymi, które rzadko stanowią zainteresowanie terapeutów osób
dorosłych.

Konieczność podjęcia decyzji kiedy należy pracować z dzieckiem / nastolatkiem, kiedy z
rodzicami, a kiedy ze wszystkimi razem.

Czy sposób funkcjonowania rodziny małego pacjenta może spowodować, że terapia indywidualna
może być przeciwskazana.

Trudności w motywacji do uczestniczenia w terapii, kiedy to rodzice, a nie sam pacjent decydują o
konieczności konsultacji.
Kolejny problem to fakt, że terapia poznawczo – behawioralna (CBT) wymaga umiejętności systematycznego
rozpoznawania, kwestionowania i wytwarzania odmiennych sposobów myślenia. By móc pracować w tym nurcie
terapeutycznym konieczne jest opanowanie umiejętności „myślenia o myśleniu”. Już tutaj możemy mówić o
podstawowej odmienności CBT dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ponieważ rozwój myślenia abstrakcyjnego
oraz wnioskowania u dzieci i młodzieży zachodzi w okresie operacji formalnych wg Piageta czyli od około 11 – 13
roku życia.
W trakcie warsztatów spróbujemy przyjrzeć się różnym podejściom w pracy z dziećmi i młodzieżą:
1.
Pracy behawioralnej z rodzicami w przypadku trudnych zachowań.
2.
Terapii dziecka, w którą są angażowani rodzice – jakie są sposoby angażowania ich w terapię.
3.
Sposób modyfikacji klasycznych technik poznawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami.
4.
Kwestii pracy ze starszym nastolatkiem, ustalania celów terapii, elementów kontraktu.
Forma prowadzenia zajęć:
Forma prowadzenia zajęć jest warsztatowa – z jednej strony będzie to rozwiązywanie konkretnych problemów
klinicznych związanych z trudnościami w budowaniu konceptualizacji klientów. W czasie warsztatu planowana
jest praca nad trudnymi przypadkami klientów.
Każdy uczestnik szkolenia dostanie zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo –
behawioralnej.
Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy
CSK IS UM w Łodzi:
Tel: 42.675.73.71, e-mail: [email protected]
w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00 -14.00
wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615
z dopiskiem Psychoterapia poznawczo – behawioralna w pracy z dziećmi i
młodzieżą
Z poważaniem,
Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych
Agnieszka Pawełczyk
Download