Wojna Niemiec z ZSRR

advertisement
Wojna Niemiec z ZSRR
Wybuch wojny z ZSRR
 Adolf Hitler przedstawił podbój Związku Radzieckiego już w
„Mein Kampf”, natomiast już w 1939 r. podejmował kroki do jego
realizacji.
 1940 r. – kolejne spotkanie ministrów spraw zagranicznych III
Rzeszy i ZSRR; Niemcy chcieli skierować uwagę Związku
Radzieckiego na Indie i Zatokę Perską, licząc, że dojdzie do
konfliktu z Wielką Brytania, natomiast Rosja wyrażała
zainteresowanie Bałkanami, gdzie planowała utworzenie swoich
baz wojskowych.
 Stosunki między oboma państwami znacząco się pogorszyły, a
Hitler popełnił ten sam błąd, który zarzucał wcześniej
dowództwu niemieckiemu z okresu I wojny światowej – walka na
dwa fronty.
Wybuch wojny z ZSRR
 22 czerwca 1941 r. – początek realizacji planu „Barbarossa”
 4 mln żołnierzy: niemieckich, włoskich, rumuńskich,
węgierskich, słowackich, fińskich – zaatakowało Związek
Radziecki
 Początkowo sukcesy odnosiła III Rzesza, której wojska
bardzo łatwo weszły w głąb terytorium radzieckiego.
 Sukcesy trwały do jesieni, która zatrzymała niemiecką armię.
 W międzyczasie wojska dotarły aż pod Moskwę, zablokowały
Leningrad (oblężenie trwało do 1944 r.), zajęły Ukrainę z
Kijowem i Krymem, gdzie oblężony z kolei był Sewastopol.
Wielka wojna ojczyźniana
 Mimo ostrzeżeń wywiadu radzieckiego, Stalin był zaskoczony
atakiem Niemiec.
 3 lipca 1941 r. – pierwsze wystąpienie Stalina po ataku
Niemiec
 Wielka wojna ojczyźniana
 6 grudnia 1941 r. – kontrofensywa Armii Czerwonej pod
dowództwem gen. Gieorgija Żukowa
 Sukces armii rosyjskiej – odrzucono niemieckie wojska na
odległość prawie 200 km od Moskwy
Oblężenie Leningradu
 Wrzesień 1941 r. – okrążenie Leningradu przez niemieckie
wojska
 Odparcie ataku 16 dywizji Wermachtu
 Niemcy odcięli miasto od dostaw, licząc na kapitulację
obrońców
 Droga życia – trasa po skutym lodem jeziorze, którą
pokonywały ciężarówki z zaopatrzeniem dla obrońców
 Oblężenie trwało około 900 dni
 Zakończyło się 18 stycznia 1944 r.
Najważniejsze bitwy
 Bitwa pod Stalingradem – zima 1942/1943r.
 Bitwa na Łuku Kurskim – 5 lipca 1943 r.
Download