Woja Niemiec ze Zwi*zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

advertisement
Natalia Pliszka Ic
Po pierwszej wojnie światowej, na mocy
traktatu wersalskiego, Niemcy byli
całkowicie pozbawieni możliwości
rozbudowywania armii. Nie mogli także
rozwijać przemysłu zbrojeniowego. W tej
sytuacji Rosja okazała się
„ cichym sprzymierzeńcem”.
Adolf Hitler- kanclerz
Rzeszy Niemieckiej,
naczelny wódz Wermachtu.
Józef Stalin- dyktator
Związku Radzieckiego,
posiadający
nieograniczoną władzę.
Po I wojnie światowej
Działania II wojny światowej
 Niemcy na terenie ZSRR
 Pakt Ribbentropkorzystali z tajnych
poligonów, na których
Mołotow z sierpnia 1939
prowadzili prace
r., na podstawie którego
badawcze nad
dokonano rozbioru
nowoczesnymi
Polski przez Rzeszę
rodzajami broni oraz
Niemiecką i Związek
opracowywali nowe
Sowiecki.
taktyki walki.
 Rosjanie dostarczali
Niemcom ropę naftową.
Niemcy już od dawna nie ukrywali swoich zamiarów,
dotyczących przejęcia wschodnich terenów.
W październiku 1925r. odbyła się międzynarodowa
konfederacja z udziałem Niemiec, Rosji, Anglii, Belgii,
Francji oraz Włoch. Podczas tego posiedzenia doszło
do podpisania paktu reńskiego, na mocy którego
Niemcy potwierdziły nienaruszalność granicy
zachodniej. Nie dotyczyło to granicy wschodniej.
Niemcy nie zgodzili się na taki sam układ dla swoich
wschodnich sąsiadów. Tym samym dali do
zrozumienia, że gdy państwo niemieckie się odrodzi
będą chcieli przejąć tamte tereny.
Celem Niemców stał się atak na ZSRR. Do agresji miało dojść
15 maja 1941 roku. Niemcy jednak zmuszeni byli
interweniować na Bałkanach, przez co do ataku doszło
dopiero 22 czerwca 1941 r. Plan ataku był przygotowany i
podpisany przez samego Adolfa
Hitlera. Była to największa i
najważniejsza operacja niemiecka w
czasie II wojny światowej. Porażka
Niemiec w tych bitwach zdecydowała
ostatecznie o ich klęsce w całej
wojnie. Bitwy na froncie wschodnim ,
gdzie realizowano operację
„Barbarossa”, okazały się być jednymi
z najbrutalniejszych i najbardziej
wyniszczających ataków między
Rosją a Niemcami.
 Niemcy nacierali
jednocześnie w trzech
kierunkach. Grupa
Armii "Północ"
uderzyła na republiki
nadbałtyckie i miała
zdobyć Leningrad.
Grupa Armii "Środek"
atakowała przez
Białoruś w kierunku
Moskwy. Natomiast
celem Grupy Armii
"Południe" była
Ukraina, a później roponośne pola na
Nazwa Barbarossa ( z niemieckiego Rudobrody) pochodzi
Kaukazie.
od przydomka cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I
Barbarossy.
Nad ranem 22 czerwca 1941 roku ponad trzy
miliony niemieckich żołnierzy, wspomaganych
przez sojuszników( włoskich,
słowiańskich,
fińskich, głównie jednak rumuńskich i węgierskich
ok. 3,5 tys. czołgów i kilka tysięcy samolotów )
runęło na Związek Radziecki. Dla samego Hitlera
inwazja na Wschód była dziejową misją, która
miała dać Niemcom "przestrzeń życiową”.
Początkowo
hitlerowcy
odnosili
sukcesy,
ponieważ atakowali armię czerwoną z zaskoczenia.
Choć spora część pojazdów opancerzonych była
już przestarzała, Wehrmacht nadrabiał ogromnym
doświadczeniem w walce i doskonałą taktyką.
Siły radzieckie
Mimo raportów o mobilizacji wojsk Wehrmachtu na granicy,
Józef Stalin do samego końca nie wierzył w ewentualność
niemieckiej napaści i nie informował o tym swojego narodu.
Według niektórych źródeł załamał się nerwowo i na kilka
dni odizolował od reszty świata. Dlatego też dopiero 3 lipca
wystąpił on w przemówieniu radiowym, obudził tym samym
patriotyzm wśród Rosjan. Rosjanie wzajemnie motywowali
się do walki o przetrwanie narodu. Wojnę z rzeszą
niemiecką zaczęto nazywać na wschodzie Wojną
ojczyźnianą.
Zachodnich granic. ZSRR broniło w tym czasie ok. 3 mln
żołnierzy. Rosjanie mieli do dyspozycji ok. 12 tys. czołgów
i kilkanaście tysięcy samolotów. Jednak duża część tego
uzbrojenia pozostawiała wiele do życzenia, była w kiepskim
stanie technicznym. Dowódcy byli mało doświadczeni i
stosowali przestarzałe taktyki na polu bitwy.
Rzeszy Niemieckiej
ZSRR
W wyniku trawiącej prze 4
lata wojny z ZSRR,
Niemcy stracili na
wschodnim froncie
około 743 000 ludzi.
Straty Rosjan wyniosły o
wiele więcej, ponieważ
wali toczyły się głównie
na terenach Związku.
około 3 000 000 ofiar.
A dodatkowo 3 500 000
wzięto do niewoli.
Jesienią 1941 roku agresje wojsk niemieckich zostały powstrzymane.
Przyczyniły się do tego nie tylko wojska armii czerwonej ale
również złe warunki pogodowe. Pod wpływem intensywnych
opadów, tereny zaczęły zmieniać się w błoto i nieraz grzęzły w
nich całe odziały niemieckie. Hitlerowcy zostawali bardzo często
odcięci od zasobów żywności, umierając przy tym z głodu,
wycieczenia i zimna
Wykończone i osłabione odziały Wermachtu stawiały coraz
mniejszy opór. Ponadto pod koniec listopada pojawił się
najlepszy sojusznik rosyjski zima. Czerwoni byli przyzwyczajeni
do wali w ciężki warunkach i tym samym lepiej sobie radzili.
2 lutego 1942 roku w Stalingradzie doszło do kapitulacji armii
niemieckiej.
Przyczyną porażki Niemiec były źle określone cele operacji.
Niesprzyjające Niemcom warunki pogodowe, do których Wermacht
nie był przyzwyczajony.
22 czerwca 1941 r.
26 czerwca 1941r.-Dyneburg.
1 lipca- 5 lipca 1941r. -obrona Dźwiny.
Od listopada do grudnia 1941r- Moskwa
3 lipca do 23 sierpnia 1943 r.- bitwa pod Kurskiem
( operacja „Cytadela” )
Od grudnia do lutego 1943- Stalingrad
Download