Szpital Bielański w Warszawie

advertisement
Szpital Bielański
im. ks. Jerzego Popiełuszki
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
TR
TRADYCYJNIE PROFESJONALNI
-
kancelaria
(22) 569 04 13
sekr.dyr.
(22) 569 03 53
fax.
(22) 834 18 20
centrala
(22) 569 05 00
e-mail: [email protected]
www.bielanski.med.pl
LECZYMY Z PASJĄ
-
OPIEKUJEMY SIĘ Z TROSKĄ
Warszawa, dnia 01.03.2016 r.
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ
PRODUKTÓW LECZNICZYCH
DLA SZPITALA BIELAŃSKIEGO
W WARSZAWIE (ZP-21/2016)
Sz.B./ZP/26/ZP-21/2016
W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-21/2016), na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164) informuję:
PAKIET 4
1. Pytanie - Czy w pakiecie Nr 4 poz. 1 (Budesonidum, zawiesina do inhalacji z nebulizatora
0,0005g/ml poj. 2 ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu
klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia ?
odpowiedź - NIE, zapis jak w siwz.
PAKIET 15
1. Pytanie - Czy zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Espumisan/Simeticonum 40 mg x 100 kaps. posiadającego takie same właściwości
i zastosowanie co Esputicon/Dimeticonum 50 mg x 100 kaps ?
Wskazania do stosowania zaproponowanego leku Espumisan:
„- Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem
się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia.
- W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.
1
- W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej
oraz gastroskopii.”
Natomiast wskazania do stosowania Esputicon/Dimeticon:
„-wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych
badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.”
odpowiedź - NIE, zapis jak w siwz.
PAKIET 26
1. Pytanie - Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w zadaniu 26 na Gliclazidum
(Diaprel MR) 60 mg tabl o zmodyf. uwalnianiu zamiast Gliclazidum (Diaprel MR) 30 mg tabl.
o zmodyfikowanym uwalnianiu z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości ?
Podzielność dawki, w tabletce o zmodyfikowanym uwalnianiu w preparacie Diaprel MR w dawce
60 mg, jest osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii wbudowanej siatki polimerowej (EPMT2).
Diaprel MR w dawce 60 mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek (kod EAN 5909997747446)
jest objęty refundacją (por. 1229 , odpłatność ryczałtowa - R).
W przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję, prosimy o informację jaką ilość Diaprelu
MR 60 mg należy wycenić w ofercie przetargowej?
odpowiedź - NIE, zapis jak w siwz.
PAKIET 34
1. Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 34 poz. 1 (Meropenem subst. sucha do przyg. roztworu
do wstrzykiwań iv. 1g) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania:
do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń
wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj.
ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc
w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej,
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
odpowiedź - NIE, zapis jak w siwz.
2. Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 34 poz. 1 (Meropenem subst. sucha do przyg. roztworu
do wstrzykiwań iv. 1g) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu
wynosiła ponad 1 godzinę ?
odpowiedź - NIE, zapis jak w siwz.
2
PAKIET 35
1. Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 35 poz. 1 (Meropenem subst. sucha do przyg. roztworu
do wstrzykiwań iv. 0,5g) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania:
do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń
wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj.
ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc
w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej,
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
odpowiedź - NIE, zapis jak w siwz.
2. Pytanie - Czy Zamawiający w pakiecie Nr 35 poz. 1 (Meropenem subst. sucha do przyg. roztworu
do wstrzykiwań iv. 0,5g) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po
przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę ?
odpowiedź - NIE, zapis jak w siwz.
Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Elżbieta Błaszczyk
Sprawę prowadzi:
Iwona Jasińska
Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
tel/fax 22 56-90-247
3
Download