ZAPYTANIE O CEN*

advertisement
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice
Pismo: TZM/13/P/16
Katowice dnia: 2016-07-21
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ - 4
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie
zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Zakup i dostawę produktów leczniczych,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
1. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 61 poz. 1 i 2 ( Meropenem inj. 500mg i 1g i.v. x 10 fiol)
wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów
z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych
w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie
zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc
w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej,
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 61 poz. 1 i 2 nie wymaga aby meropenem posiadał
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku
z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub
podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe
zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu
moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry
i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest
o taki związek
2. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 61 poz. 1 i 2 ( Meropenem inj. 500mg i 1g i.v. x 10 fiol
wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1
godzinę?
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 61 poz. 1 i 2 nie wymaga aby trwałość roztworu preparatu
meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę.
3. Czy w pakiecie Nr 65 poz. 68 (Budesonide op. 0,5 mg /ml 2ml zawiesina do nebul x 20 szt)
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może
nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 65 poz. 68 nie wymaga produktu, po którego zastosowaniu
poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.
4. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 64 poz. 4 (Esomeprazol 40 mg inj. i.v. fiol subst. x 10) wymaga,
aby preparat esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
(Esomeprazolum inj.) posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18
lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach
takich choroba refleksowa przełyku(GERD)u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku
z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu?
System ProPublico © Datacomp
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 64 poz.4 nie wymaga aby preparat esomeprazol proszek do
sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał zarejestrowane
wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy
podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich choroba refleksowa przełyku(GERD)
u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu.
5. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 44 poz. 19, 20 i 21 (Metoprolol succinats ZOK 23,75 ; 47,5 i 95
mg tab. x 28) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń
rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego
i migotanie przedsionków?
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 44 poz. 19, 20 i 21 nie wymaga, aby preparat posiadał
zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe,
ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków.
6. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 25 poz. 1 (Bupivacaini hydrochlor. Spinal Haevy r-r 0,5% 4ml
amp x 5) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 25 poz. 1 nie wymaga produktu pakowanego w jałowe
blistry.
Zamawiający
System ProPublico © Datacomp
Download