Ewidencja posiadanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów

advertisement
Ewidencja posiadanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
Rok …………
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….
Numer rejestracyjny …………………….. .
Miejsce prowadzenia działalności*……………………………………………………………………..
Oznaczenie: pola (nr ewid.), obiektu (szklarnia, magazyn, przechowalnia)……………………………….
Pochodzenie materiału wyjściowego (dane producenta, nr rej., paszporty) …………………………….....
………………………………………………………………………………………………………… .
Gatunek rośliny*………………………………, odmiana**……………., wielkość partii ……………
*) wskazane jest prowadzenie oddzielnej karty dla każdego miejsca prowadzenia działalności i każdego gatunku roślin
**) dotyczy ziemniaków
Uzyskana produkcja : (szt.,kg, m3) ………………………………………………......................
Ilość
sprzedanego
Lp towaru
(szt.,kg,m3)
Ilość
wydanych
paszportów
Data
sprzedaży
Dane nabywcy lub miejsca zbycia
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
Uwagi
kontrolującego
ewidencję
Strona …….
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards