obszar spójności marketingu firmy

advertisement
OBSZAR SPÓJNOŚCI
MARKETINGU FIRMY
ZNAMIONA SPÓJNOŚCI MARKETINGU FIRMY –
wpisz………………………………………………………………………………………………………………………………
Integracja instrumentów
wewnątrz marketingmix’ów
Zintegrowane strategie
marketingowe – wiązania
strategiczne
- W ocenie/reakcjach docelowych klientów i partnerów/dystrybutorów: liczne niespójności czy komplementarne marketingmix’y („atrakcyjne oferty”)? – wpisz………………………………………………………………….
- Czy twoja firma ma strategię marketingową dla całego zakresu jej działania na rynku? – wpisz………………………
- Czy w firmie są też strategie marketingowe dla poszczególnych grup/marek produktów/rynków/segmentów – wpisz…
- Jak powstają strategie marketingowe i jaką przyjmują postać – wpisz…………………………
- W jaki sposób strategie marketingowe są przekazywane zainteresowanym pracownikom – wpisz…………………………
Integracja procesów
zarządczego marketingu –
plany marketingowe i
menedżerowie zadaniowi
(task managers)
- Czy twoja firma ma plan marketingowy dla całego zakresu jej działania na rynku? – wpisz………………………
- Czy w firmie są też plany marketingowe dla poszczególnych grup/marek produktów/rynków/segmentów – wpisz…
- Kto odpowiada za tworzenie projektów planów marketingowych – wpisz……………………………………
- Kto zatwierdza projekty planów marketingowych i ich budżety – wpisz……………………………………
- Kto odpowiada za realizację planów marketingowych - wpisz …….……………………………..
- Czy plany marketingowe są wiadome zainteresowanym pracownikom – wpisz w jakiej formie……………
- Czy osobiście bierzesz udział w przygotowaniu/realizacji planów marketingowych - wpisz w jakiej formie..
- Czy funkcjonują menedżerowie zadaniowi (product/brand/project/market managers) – wpisz………………………
Integracja pracowników
firmy wokół marketingu –
marketing wewnętrzny
(internal marketing)
Czy w firmie funkcjonują:
- Powszechna orientacja i procedury zarządzania marketingowego – wpisz……………………………………
- Sprawne kanały dwustronnej komunikacji z pracownikami – wpisz………………………………………….
- Szkolenie zawodowe i rozwój osobisty pracowników – wpisz………………………………………………..
- Sprawiedliwe wynagradzanie/premiowanie nagradzające ich praktyczną orientację marketingową
- Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia z pracy m.in. poprzez planowanie rozwoju i awansów pracowników
- Dostarczanie pracownikom/ich rodzinom dodatkowych korzyści wiążących z firmą – wpisz………………
Integracja działań firmy z
partnerami w kanałach
rynkowych
- Mechanizmy i metody trwałego współdziałania firmy z partnerami w kanałach rynkowych – wpisz jakie i z jakimi
rodzajami partnerów……………………
SUMA PUNKTÓW
Ocena 1-5
całego
OBSZARU
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
ta ankieta (na odwrocie) służy wyłącznie celom naukowo-dydaktycznym i objęta jest całkowitą poufnością danych, co gwarantuje autor (prosząc o ewentualne
dodatkowe uwagi):
Krzysztof Podstawka
Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Szturmowa 3; 02-678 Warszawa;
[email protected]
Pani(-a) firma reprezentuje następujące cechy w poszczególnych kategoriach – proszę zakreślić „x” właściwe opcje w każdej kategorii :
A. Wiek firmy w obecnym kształcie organizacyjnym:





Do 1 roku;
Do 2 lat;
2-5 lat
5-10 lat;
powyżej 10 lat
B. Status formalnoprawny firmy:
 Spółka akcyjna;
 Spółka z o.o. lub komandytowa;
 Spółka jawna/cywilna;
 Przedsiębiorstwo osoby fizycznej;
 Spółdzielnia;
 Spółka Skarbu Państwa;
 Przedsiębiorstwo Państwowe
C. Wielkość firmy mierzona liczebnością pracowników:
 Do 10 pracowników;
 11-50 pracowników;
 51-100 pracowników;
 101-500 pracowników;
 501 i więcej pracowników
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W BADANIU!
Download