Zadania - podsumowanie

advertisement
Zadania - podsumowanie
Zadania – podsumowanie
1 Zaznacz na rysunku formy występujące w dnie oceanów. Wpisz we
właściwych miejscach szelf, stok kontynentalny, dno podmorskiego
basenu, podmorski grzbiet, rów oceaniczny.
1 Zaznacz na rysunku formy występujące w dnie oceanów. Wpisz we
właściwych miejscach szelf, stok kontynentalny, dno podmorskiego
basenu, podmorski grzbiet, rów oceaniczny.
2.Odczytaj z krzywej hipsometrycznej Ziemi w podręczniku
średnią wysokość lądów, średnią głębokość oceanów i wpisz
te wartości na rysunku.
3. Do podanej definicji wpisz formę: wydłużone, wąskie,
głębokie (od 6-11 km) obniżenie dna oceanicznego o
stromych zboczach; powstaje wskutek ruchów skorupy
ziemskiej - ……………………………………………………………
4. Wymień elementy linii brzegowej:
2.Odczytaj z krzywej hipsometrycznej Ziemi w podręczniku
średnią wysokość lądów, średnią głębokość oceanów i wpisz
te wartości na rysunku.
3. Do podanej definicji wpisz formę: wydłużone, wąskie,
głębokie (od 6-11 km) obniżenie dna oceanicznego o
stromych zboczach; powstaje wskutek ruchów skorupy
ziemskiej - ……………………………………………………………
4. Wymień elementy linii brzegowej:
Zadania – podsumowanie
Zadania - podsumowanie
1 Zaznacz na rysunku formy występujące w dnie oceanów. Wpisz we
właściwych miejscach szelf, stok kontynentalny, dno podmorskiego
basenu, podmorski grzbiet, rów oceaniczny.
1 Zaznacz na rysunku formy występujące w dnie oceanów. Wpisz we
właściwych miejscach szelf, stok kontynentalny, dno podmorskiego
basenu, podmorski grzbiet, rów oceaniczny.
2.Odczytaj z krzywej hipsometrycznej Ziemi w podręczniku
średnią wysokość lądów, średnią głębokość oceanów i wpisz
te wartości na rysunku.
3. Do podanej definicji wpisz formę: wydłużone, wąskie,
głębokie (od 6-11 km) obniżenie dna oceanicznego o
stromych zboczach; powstaje wskutek ruchów skorupy
ziemskiej - ……………………………………………………………
4. Wymień elementy linii brzegowej:
2.Odczytaj z krzywej hipsometrycznej Ziemi w podręczniku
średnią wysokość lądów, średnią głębokość oceanów i wpisz
te wartości na rysunku.
3. Do podanej definicji wpisz formę: wydłużone, wąskie,
głębokie (od 6-11 km) obniżenie dna oceanicznego o
stromych zboczach; powstaje wskutek ruchów skorupy
ziemskiej - ……………………………………………………………
4. Wymień elementy linii brzegowej:
Download