Formularz wyceny Hali (WORD)

advertisement
Prosimy o wypełnienie:
Nazwa firmy:
……………………………………………………………………………………………………….
Dane kontaktowe do INWESTORA
Imię i Nazwisko
Numer telefonu kontaktowego / adres e-mail
Dane kontaktowe do ARCHITEKTA
Imię i Nazwisko
Numer telefonu kontaktowego / adres e-mail
Wycena dla:
Prosimy o wpisanie własnej opcji lub jednej sugerowanych: KRATOWNICA – RAMA ZE ŚCIĄGIEM – RAMA BEZ ŚCIĘGU
1. WYMIARY HALI W OSIACH KONSTRUKCJI
ROZPIĘTOŚĆ (SZEROKOŚĆ):
12 m, 15 m, 18 m, 20 m, 22m, 24m lub inna szerokość – wpisz w tabelę
WYSOKOŚĆ:
Wpisz w tabelę wysokość hali w metrach
2. KĄT NACHYLENIA DACHU:
KĄT NACHYLENIA DACHU:
10 STPNI (18%) lub inny kąt – wpisz w tabelę właściwy
3. WYMIARY ZEWNĘTRZNE HALI:
Wpisz wymiar zewnętrznej hali w metrach
4. RZĘDNA TERENU W MIEJSCU LOKALIZACJI HALI:
Uzupełnij: Poniżej 300 m n.p.m lub powyżej 300 m n.p.m
5. OBIEKT WOLNOSTOJĄCY:
Wpisz tak lub nie.
UWAGA: W przypadku obiektu nie wolnostojącego potrzebne będą informacje dotyczące obiektu sąsiadującego.
6. RODZAJ PLANOWANEJ OBUDOWY HALI
Uzupełnij: BLACHA TRAPEZOWA (hala nieocieplona) lub P ŁYTA WARSTWOWA (hala ocieplona)
6.1 UKŁAD PŁYTY WARSTWOWEJ
Uzupełnij: pionowy/poziomy
6.2 RODZAJ WYPEŁNIENIA
Uzupełnij: PUR / PIR / STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA
6.3 GRUBOŚCI PŁYTY WARTWOWEJ (ŚCIANY, DACH)
Wpisz grubość ŚCIANY w mm
Wpisz grubość DACHU w mm
7. NAZWA OBIEKTU (zgodna z projektem architektonicznym i przeznaczeniem hali)
Wpisz w tabelę nazwę obiektu
8. ADRRES I NAZWA INWESTORA (zgodna z warunkami technicznymi)
Uzupełnij: pionowy/poziomy
9. LOKALIZACJA HALI (adres z kodem i numer działki)
Uzupełnij: PUR / PIR / STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA
10. GRUBOŚCI PŁYTY WARTWOWEJ (ŚCIANY, DACH)
Wpisz grubość ŚCIANY w mm
Wpisz grubość DACHU w mm
WYMAGANIA DODATKOWE
10. ŚWIETLIK KALENICOWY
Wpisz wymiary świetlika
11. FUNDAMENTY
Tak lub Nie
12. DODAKOWE OBCIĄŻENIE TECHNOLOGICZNE
Uzupełnij w kg/m2
STANDARDOWO PRZYJĘTE JEST 5 KG/m2
13. KONIECZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI PRZECIPOŻAROWO
TAK lub NIE
Uwaga: zaznaczenie tej opcji ma wpływ na rodzaj przyjętych rozwiązań
14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wpisz OCYNK lub MALOWAINE
15. JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO INNE WYMAGANIA DODATKOWE RPOSIMY O WPISANIE ICH W
PONIŻSZĄ RUBRYKĘ
Download