Czy może stanowić koszt uzyskania przychodu naliczony podatek

advertisement
Koszty uzyskania przychodów
Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa
Czy może stanowić koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT związany
z wydatkami na reprezentację, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu?
Od 1 grudnia 2008 r. został skreślony art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), z którego
wynikało, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do
nabywanych przez podatnika: towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do
kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od
podatku dochodowego.
Z uwagi na powyższe od 1 grudnia 2008 r. podatek VAT naliczony związany z wydatkami na
reprezentację, wyłączonymi z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), ale
mającymi związek z czynnościami opodatkowanymi VAT, może być co do zasady odliczany
od VAT należnego i nie powinien być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Przy
odliczaniu podatku naliczonego należy mieć na uwadze przepisy art. 88 ustawy o VAT,
w szczególności zakaz odliczania podatku VAT od zakupionych usług noclegowych
i gastronomicznych.
Do 30 listopada 2008 r. VAT naliczony związany z wydatkami na reprezentację mógł być
zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ był to podatek, o który podatnikowi
VAT nie przysługiwało obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT. Możliwość
zaliczenia tego podatku do kosztów wynikała z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 ust. 1 lit. a) tiret
drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podstawa prawna:
- Art. 16 ust. 1 pkt 46 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.),
- Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.).
Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa.
Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl .
Informujemy, że pod numerem infolinii: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych 22 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30
Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej
Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl .
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards