Działania na procentach – podatki

advertisement
Działania na procentach
– podatki
Jolanta Przybylska
PODATEK
Obowiązkowe świadczenie pieniężne
pobierane np. przez państwo nie
dające w zamian konkretnego
świadczenia zwrotnego.
Wydatkowane są na cele, które organ
pobierający(np. państwo) uzna za
konieczne.
PRZYKŁADOWE PODATKI
-podatek dochodowy od osób fizycznych
– PIT – PODATEK BEZPOŚREDNI
-podatek VAT – PODATEK POŚREDNI
PODATEK DOCHODOWY
W 2008 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób
fizycznych obliczany według skali:
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Ponad
Podatek wynosi
do
44 490 PLN 19% podstawy minus
586,85 PLN
44 490 PLN 85 528 PLN 7 866,25 + 30% nadwyżki
ponad 44 490 PLN
85 528 PLN
20 177,65 + 40% nadwyżki
ponad 85 528 PLN
Przykład obliczeń
Dochód: 90 000 PLN
Który próg podatkowy?
III
Obliczenie podatku:
Nadwyżka: 90000PLN- 85 528PLN =4472PLN
Podatek: 20 177,65 PLN+40% z 4472 PLN
=21966,45 PLN
PODATEK VAT
Tzw. Podatek od wartości dodanej lub
podatek obrotowy
Progi podatku VAT:
0%
5% -
podstawowe artykuły żywnościowe (owoce, chleb, warzywa, produkty
oraz przetwory mięsne)
8% - np. budownictwo mieszkaniowe oraz leki
23% - stawka podstawowa
Zadanie 1
W otrzymanym paragonie, wyznacz
wartości podatku VAT dla artykułów
sprzedanych z 22%, 7% i 3% VATem
(wg skali podatkowej obowiązującej do
2010r.)
paragon
Zadanie 2
Wypełnij brakujące pola faktury VAT
(wg skali podatkowej obowiązującej do
2010r.)
faktura
Zadanie 3
Wypełnij otrzymany fragment formularza PIT,
korzystając z tabel podatkowych na 2008 rok
(zwłaszcza pola oznaczone strzałką nr 109 i
111)
formularz
Prezentacja rozwiązań
Zadanie domowe
Zbiór zadań:
Str. 41 zad. 30,31,32
Dziękuję za uwagę
Download