Filozofia antyczna cd.

advertisement
Wprowadzenie do filozofii
Wykład trzeci
Maciej Barwacz
Szkoła
Ateńska,
Raphael
(1509-11)
Sokrates---------Platon-----------………………
Sokrates---------Platon-----------Arystoteles
Arystoteles
384-322 pne
• Filozofia jest nauką użytkową
• Trening filozoficzny, może przyczynić się do pełnego
uczestnictwa w racjonalnym dyskursie (K. R. Popper)
• Epistemologia – aksjologia – ontologia (metafizyka)
jak poznać?
Jakie wartości? czym jest?
• Pierwszy systematyk, nowa forma przekazu
• Ład pojęciowy, encyklopedia wiedzy
• Substancja ( sub - stare )
• Zmysłowa empiria
• Biolog
• Logik - sylogizm
• Psycholog (dusza + ciało = całość)
• W etyce tak i polityce (politeja) wybór drogi pośredniej
Sylogizm (stgr. συλλογισμός)
• Schemat wnioskowani dedukcyjnego
• Wniosek + dwie przesłanki
• Schemat:
przesłanka większa (ponieważ zawiera termin większy)
przesłanka mniejsza (z terminem mniejszym)
------------------------------------------------------------------------wniosek
Podział nauk
1. Dyscypliny TEORETYCZNE:
• Filozofia pierwsza (metafizyka).
• Matematyka: arytmetyka, geometria, muzyka, optyka,
Astronomia, mechanika.
• Fizyka: kosmologia, meteorologia, psychologia, zoologia, botanika
2. PRAKTYCZNE: etyka, polityka
3. POIETYCZNE: retoryka, rzemiosło, poezja, medycyna.
Szkoła
Ateńska,
Raphael
(1509-11)
Platon-----------Arystoteles
Epoka hellenistyczna
III w. p.n.e. – I w n.e.
Epoka hellenistyczna: III w. p.n.e. – I w n.e.
• Cynicy (pierwsi filozofowie życia, cnoty a nie wiedza, sensualizm)
• Epikurejczycy (dopóki jesteśmy, nie ma śmierci, a gdy ona przychodzi,
nie ma nas Epikur)
• Sceptycy (Izostenia gr. Ισοσθενεια)
• Stoicy (logika – fizyka – etyka)
Kontynuatorzy myśli Sokratesa
Megaryjczycy
(Euklides)
Szkoła
Elejska (Fedon)
Cynicy
(Antystenes)
Szkoła cyrenejska
Platon
Logika
Erystyka
antynomie
Badania
dialektyczne
Negacja wiedzy i
kultury
Obojętność wobec
potrzeb
Etyka z natury,
Zasada hedonizmu
Przeprowadzenie
filozofii sokratejskiej
w przyszłość
(dialogi)
Stoicy
• Przedstawiciele: Zenon z Kition, Chryzyp, Seneka, Epiktet, Marek
Aureliusz
• Rozum – nadrzędną wartością
• Świat natury
• Fatum i Fortuna
• Obowiązek (godne – niegodne - obojętne wybory)
Podsumowanie,
(filozofia starożytna)
•
•
•
•
•
•
Necessytaryzm (konieczność – czas cykliczny)
Racjonalizm
Intelektualizm
Uniwersalizm
Od Arystotelesa, systematyka
Brak pojęć: nicości, osoby, wolności, czasu linearnego
Lektury uzupełniające:
• Robert C. Solomon , Kathleen M. Higgins, Krótka historia filozofii ,
Warszawa 1997
• Bertrand Russell, Zarys Filozofii, Warszawa 1939
• Leszek Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2004.
• Marek Aureliusz, Rozmyślania, Kęty 2003
• Arystoteles, O duszy, Kraków 1988
Download