Ks. Wolak

advertisement
Ćwiczenia z historii filozofii nowożytnej i współczesnej
Rok studiów 2, semestr zimowy .
Wymiar:15 h ćwiczeń
ECTS:
pkt.
Prowadzący: ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII
ćwiczenia: 15 h.
Forma zaliczenia:
ćwiczeń: uczestnictwo, przygotowanie tekstów, udział w dyskusji.
Opis przedmiotu:
Ćwiczenia nawiązując do wykładów przybliżają fragmenty dzieł najważniejszych filozofów
okresu nowożytnego i współczesnego. Szczególnie uwzględnieni są ci, których znajomość
będzie pomocna w lepszym poznaniu zagadnień filozoficznych i teologicznych, jakie
pojawiają się w trakcie studiów na naszym Wydziale.
Wymagane teksty:
Na ćwiczeniach przerabiane są fragmenty następujących dzieł:
1. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie.
2. Blaise Pascal, Myśli.
3. Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności.
4. Artur Schopenhauer, Dialektyka erystyczna.
5. Friedrich Nietzsche, O cnotliwych (Tako rzecze Zaratustra).
6. Henri Bergson, Dwa źródła moralności i religii.
7. John Henry Newman, Dusza i umysł (101 pytań i odpowiedzi).
8. Karl Jaspers, Wiara filozoficzna.
9. Ludwig Wittgenstein, Filozofia jako terapia.
10. Józef Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata.
11. Erich Fromm, O sztuce miłości.
12. Józef Tischner, Polska jest Ojczyzną.
13. Karol Wojtyła, Elementarz etyczny.
14. Leszek Kołakowski, O Bogu.
15. Michał Heller, Ewolucja pojęć w fizyce – przyczynek do koncepcji analogii pojęć.
Zamierzone cele dydaktyczne:
Głównym celem ćwiczeń jest bezpośrednia styczność z fragmentami dzieł filozoficznych,
które są związane z różnymi szkołami, rodzajami i stylami filozofii. Lektura tych tekstów
powinna rozwinąć umiejętność rozumienia i właściwej interpretacji myśli filozoficznej.
Dyskusja i odpowiedzi na załączone pytania pomogą określić swój stosunek do
prezentowanych poglądów oraz włączyć się uprawianie filozofii.
Program:
Wymagania i daty:
.
Krótka bibliografia pomocnicza:
Wymienione dzieła filozoficzne.
Download