Terminy i miejsce: Program

advertisement
www.szkolenia.wolterskluwer.pl
Szkolenie otwarte:
Prawo autorskie a twórczość naukowa
Terminy i miejsce:
Program
Dzieła naukowe jako jedna z kategorii utworów:
1.
2.
3.
4.
5.
dzieło naukowe jako utwór - ogólne przesłanki ustawowe,
wyłączenia ustawowe z ochrony,
konieczność stosowania ogólnych zasad ochrony,
programy komputerowe wykorzystywane w działalności naukowej,
bazy danych stosowane w działalności naukowej,
Podmioty uprawnione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naukowiec jako twórca
Aspekty współautorstwa dzieł naukowych,
Zróżnicowanie praw do dzieł naukowych - prawa osobiste, prawa majątkowe
Dziedziczenie praw do dzieł naukowych
Naukowcy jako pracownicy - uprawnienia pracodawców
Relacje między uczelnią a studentami (prawa autorskie do prac dyplomowych)
Obrót umowny prawami do dzieł naukowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ograniczenia dotyczące praw osobistych,
Dozwolony użytek dzieł naukowych (art. 27 ustawy o prawie autorskim, dozwolone prawo cytatu),
Nabywanie uprawnień majątkowych - licencje albo nabywanie praw wyłącznych,
Pola eksploatacji,
Prawa zależne - opracowania dzieł naukowych,
Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówionego dzieła,
Wynagrodzenia naukowca jako twórcy.
Odpowiedzialność prawna
1.
2.
3.
4.
5.
Odpowiedzialność za wady prawne dzieła,
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw osobistych,
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw majątkowych,
Ugodowe rozstrzyganie sporów z twórcą,
Odpowiedzialność karna ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, [email protected]
Download