Wprowadzenie do filozofii

advertisement
Wprowadzenie do filozofii
Wykład pierwszy
Maciej Barwacz.
• Dlaczego studiujemy filozofię, też antyczną?
• Czym są idee?
• Czym jest filozofia?
• Philosophos vs sophos ( Wprowadzenie do filozofii Karl
Jaspers)
• Filozofia jest nauką użytkową
• Trening filozoficzny, może przyczynić się do pełnego
uczestnictwa w racjonalnym dyskursie (K.R.Popper)
• Epistemologia – aksjologia – ontologia (metafizyka)
jak poznać?
Jakie wartości? czym jest?
Podział dychotomiczny
•Szkoła analityczna
•Szkoła kontynentalna
Jak dziś uczymy się filozofii?
Filozofowie o historii filozofii
• Kołakowski
• Arne Næss
• Monk i Raphael
• Bertrand Russell
• De Botton
• Tatarkiewicz
Presokratejczycy
OKRES KOSMOLOGICZNY: VII/VI w. do połowy V
Ważne pojęcia: physis, logos, kosmos, archē
Tales z Miletu
–
ur. Ok. 620 r. przed
Chr
Pitagoras z Samos
–
ur. 572 r. przed Chr.
Heraklit z Efezu
–
ur. ok. 540 r. przed
Chr.
Demokryt z Abdery
–
ur. ok. 460 r. przed
Chr.
Parmenides
Z Elei
–
ur. ok. 515 r. przed
Chr.
• Często zwany
Pierwszym
filozofem
• Woda
• Naturalista
(prawie!)
• Materialista
• Prorok,
matematyk, mag
• Proporcje, formy i
liczby
• Nieśmiertelność
duszy, cykl życia,
odradzanie
• antymaterializm
• „szlochający
filozof”
• Logos
• Panta rhei
• Ogień
• konflikt
• Antyreprezentacj
onalista
• Świat to jedność
• Antymaterializm
• Obskurność
przekazów
• „ śmiejący się
filozof”
• Współtwórca
atomizmu
• Atomy i
rekonfiguracje
• Dusza składa się z
atomów
• Twórca
argumentacji
• Wszystko JEST
• Niezmienność
• Byt jest wieczny
• Dualizm:
przestrzeń i
rzeczywistość
• Nauczyciel
Zenona z Elei
Szkoła
Ateńska,
Raphael
(1509-11)
Lektury uzupełniające:
• Robert C. Solomon , Kathleen M. Higgins, Krótka historia filozofii ,
Warszawa 1997
• Bertrand Russell, Zarys Filozofii, Warszawa 1939
• Leszek Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2004.
Download