Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

advertisement
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności.
Stan obecny i perspektywy rozwoju
Szanowni Państwo,
Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do
wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Niepełnosprawność w
socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Celem konferencji
jest refleksja nad rolą socjologii w badaniu zjawiska niepełnosprawności, a także dyskusja nad stanem
badań.
Wśród interesujących nas obszarów tematycznych pragniemy wskazać między innymi na:
tożsamość socjologii niepełnosprawności, relacje między socjologią medycyny / zdrowia a socjologią
niepełnosprawności, aplikacyjny charakter socjologii niepełnosprawności, początki rozwoju i
dokonania pierwszych ośrodków socjologii zdrowia / medycyny, stan refleksji teoretycznej oraz
aplikacyjny charakter socjologii niepełnosprawności.
Zapraszamy do udziału socjologów, polityków społecznych, pracowników socjalnych,
psychologów, pedagogów, ekonomistów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. W debacie
nad poniższymi problemami chcemy odwołać się do teorii, aktualnych badań naukowych oraz
wypracowanych już modeli praktycznych. Jesteśmy przekonani, że konferencja ta będzie stanowić
przestrzeń wymiany informacji, budowania relacji naukowych, łączenia teorii i praktyki.
Miejsce: Miejsce obrad: Dom Studencki Jowita UAM, ul. Zwierzyniecka 7 60-813 Poznań
Data: 24-25 maja 2017
Obszary tematyczne, które zamierzamy eksplorować w dyskusjach:
I. Niepełnosprawność – kontekst społeczny, polityczny, ekonomiczny:
1. Niepełnosprawność w polityce i ekonomii społecznej
2. Niepełnosprawność w pracy socjalnej
3. Stan i perspektywy rehabilitacji społeczno-zawodowej
4. Wsparcie społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
5. Niepełnosprawność w dyskursie publicznym / mediach
II. Niepełnosprawność – kontekst socjologiczny:
1. Niepełnosprawność w teoriach socjologicznych
2. Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością
3. Niepełnosprawność w rodzinie – kontekst społeczny
4. Jakość życia rodzin z osobą z niepełnosprawnością
5. Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
III. Niepełnosprawność – kontekst społeczno-medyczny:
1. Medyczny i społeczny model niepełnosprawności
2. Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością
3. Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodzin
4. Nowe technologie w procesie wspomagania osób z niepełnosprawnością
5. Społeczno-medyczne ujęcie zdrowia psychicznego
Zgłaszanie udziału w konferencji:
W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu).na
adres [email protected] do 31 marca 2017 roku. Formularz dostępny w
załączeniu. Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł (numer konta podamy w kwietniu).
Harmonogram konferencji
• do 31 marca 2017 - przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji
• do 15 kwietnia 2017 - informacja o przyjęciu referatu na konferencję
• do 30 kwietnia 2017 – dokonanie opłaty za udział w konferencji
• do 30 czerwca 2017 - nadesłanie artykułu naukowego do publikacji
Komitet Naukowy:
Komitet Organizacyjny:
Prof. UAM dr hab. Anna Michalska – przewodnicząca
mgr Łukasz Koperski – przewodniczący
Prof. dr hab. Stanisław Kowalik
dr Przemysław Bury
Prof. dr hab. Antonina Ostrowska
dr Monika Frąckowiak-Sochańska
Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak
dr Ryszard Necel
Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska
dr Przemysław Nosal
Prof. UMCS dr hab. Włodzimierz Piątkowski
mgr Natasza Doiczman
Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
mgr Tomasz Kasprzak
Prof. UWr dr hab. Iwona Taranowicz
Prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska
Dr hab. Ewa Giermanowska
Dr hab. Hubert Kaszyński
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji oraz do kontaktu:
[email protected]
Download