Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe

advertisement
Jedyną
niepełnosprawnością
w życiu jest
złe nastawienie.
Scott Hamilton
Czym tak naprawdę jest
niepełnosprawność?
Ludzie być może bywają
niepełnosprawni, za to nadal
mają bardzo sprawne serca.
Przesadna pomoc jest
przeszkodą?
Potrzeba zrozumienia
ważniejsza niż potrzeba
pocieszenia.
-Przynajmniej
niepełnosprawni
cieszą się z każdej
chwili swojego
życia.
- Ktoś musi, oni
doceniają życie…
nie to co my.
Czy Ty będąc inwalidą chciałbyś, aby
każdego dnia Ci o tym
przypominano?
Aborcja nie zapobiega
niepełnosprawności.
Historia Gianny Jessen
Niepełnosprawność nie wyklucza z
życia, niepełnosprawność jest
szansą na to, aby wykorzystać
swoje życie jak najlepiej.
Download