Język polski (egzamin ustny) – Monika Bagińska Sesja

advertisement
Język polski (egzamin ustny) – Monika Bagińska
Sesja egzaminacyjna (semestralna) – klasa 2b
1. Omów główne prądy Oświecenia.
2. Filozofie oświeceniowe.
3. Satyry Ignacego Krasickiego – gatunek, sposób ujęcia tematyki.
4. Literatura oświeceniowa w walce o ratowanie kraju.
5. Na czym polegała istota walki klasyków z romantykami?
6. Sentymentalizm Franciszka Karpińskiego.
7. Elementy oświeceniowe i romantyczne w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.
8. Romantyzm i ludowość w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza.
9. Wcielenie polskiego humoru – twórczość Aleksandra Fredry.
10. Jacek Soplica jako bohater romantyczny.
11. Motyw pielgrzyma w literaturze polskiej.
12. Koncepcja poety – wieszcza w III części Dziadów Adama Mickiewicza.
Sesja egzaminacyjna (roczna) – klasa 2b
1. Omów, odwołując się do przykładów, tragizm spiskowców z naszej literatury romantycznej.
2. Wyjaśnij, czym był mesjanizm w polskiej literaturze romantycznej.
3. Historia tematem literatury romantycznej.
4. Między romantyzmem i pozytywizmem – twórczość Cypriana Kamila Norwida.
5. Określ przemiany bohaterów literackich polskiego romantyzmu.
6. Omów program społeczny polskiego pozytywizmu.
7. „Potop” jako powieść napisana „ku pokrzepieniu serc”.
8. Scharakteryzuj nowelistykę pozytywistyczną.
9. „Lalka” Bolesława Prusa jako powieść o rodzącym się kapitalizmie.
10. Powstanie styczniowe w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
11. Poezja Adama Asnyka.
12. Wokulski – romantyk czy pozytywista?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards