A. Leder Wrocław - Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

advertisement
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
oraz
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
zapraszają na spotkanie z
prof. Andrzejem Lederem.
Wrocław, 17 października
odbędzie sie dyskusja o książce:
ANDRZEJ LEDER:
„PRZEŚNIONA REWOLUCJA
– ĆWICZENIE Z LOGIKI HISTORYCZNEJ”
Dyskusję z udziałem autora poprowadzi
EWA SOBCZAK – Psychoanalityk,
członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
Spotkanie odbędzie się w
salach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Koszarowa 3/20 o godz. 12:30
Wstęp wolny
Dr hab, prof. nadzw. Andrzej Leder jest kierownikiem
Zespołu Badawczego Filozofii Kultury IFiS PAN.
Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest filozofia kultury oraz filozoficznie
rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor wielu publikacji i książek m.in.:
- Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku.
- Zbiór esejów. OPEN, Warszawa 1997
- Nieświadomość jako pustka. IFiS PAN, Warszawa 2001
- Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit. Fundacja Aletheia, Warszawa 2007
________________________________________________________
psychoanaliza.org.pl
filozofia.uni.wroc.pl
Download