Co to jest kognitywistyka (ang. cognitive science)?

advertisement
Co to jest kognitywistyka (ang. cognitive science)?
O CZYM TO BĘDZIE?
Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat nowej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki zajmującej się
badaniem procesów umysłowo-poznawczych oraz komunikacyjnych. Będą mogli lepiej zrozumieć
problemy interdyscyplinarne powstające na styku standardowych dyscyplin nauki (informatyki,
psychologii, nauk o mózgu, teorii komunikacji i filozofii).
KTO POPROWADZI?
Wykłady poprowadzą profesorowie aktywnie zaangażowani w badania kognitywistyczne:
prof. Kazimierz Trzęsicki (Prezes Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki) oraz
prof. Robert Poczobut (członek zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego) – osoby
odpowiedzialne za uruchomienie na Uniwersytecie w Białymstoku nowego kierunku studiów
„kognitywistyka i komunikacja”.
CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Pytania uczestników. Dyskusja na tematy
wybrane przez uczestników.
ILE TO POTRWA?
45 lub 90 min. – w zależności od zainteresowania.
GDZIE MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?
Wykłady w szkołach (na zaproszenie), a także w Instytucie Socjologii UwB (Plac Uniwersytecki 1) –
dla zorganizowanych grup.
KIEDY MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?
Termin do ustalenia z prowadzącym.
Kontakt: [email protected], tel. 600 912 215.
JAK LICZNA MOŻE BYĆ GRUPA?
Od 15 do 60 osób.
CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE?
Projektor multimedialny.
Download