PROF. DR HAB. EWA BARTNIK

advertisement
PROF. DR HAB. EWA BARTNIK
INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII,
WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
–
Prof. Ewa Bartnik – od uzyskania stopnia magistra biochemii z wyróżnieniem na Uniwersytecie
Warszawskim, pracuje w Zakładzie Genetyki (obecnie Instytut Genetyki i Biochemii. Od ponad
15 lat zajmuje się chorobami ludzkimi, powodowanymi przez zmiany w mitochondrialnym
DNA.
Współautorka ponad 90 prac naukowych. Prowadzone badania dotyczą diagnostyki i analizy
mechanizmów występowania chorób związanych z mutacjami w mitochondrialnym DNA.
Badania te mają istotny wymiar aplikacyjny – służą określeniu molekularnych podstaw szeregu
chorób. Od wielu lat prof. Bartnik współpracuje z lekarzami (pediatrami, neurologami,
genetykami, okulistami) z wielu różnych ośrodków w Polsce.
Profesor Ewa Bartnik jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopnia
Naukowego, Komisji ds. GMO i Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.
Wielokrotnie brała udział w pracach Sekcji dawnego Komitetu Badań Naukowych
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Duża wagę przykłada do popularyzacji nauki.
Jest ekspertem MEN ds. programów i podręczników szkolnych z biologii oraz autorem
rozdziałów z genetyki w podręcznikach do liceum i jednej książki popularyzującej genetykę.
W latach 2003-2006 była jednym z dwunastu ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych dla
programu PISA, którego członkiem jest do tej chwili. Jest też członkiem Międzynarodowej
Komisji Bioetycznej UNESCO, a w okresie ostatnich kilku lat reprezentowała Polskę w UNESCO
w sprawach związanych z badaniami nad genomem ludzkim oraz bioetyką.
Download