do zarządzania firmą, która będzie miała zadowolonych klientów

advertisement
Strategiczne Zarządzanie
Marketingowe
Specjalność II stopnia
Slajd nr 1
Jeśli chcesz się przygotować …
do zarządzania firmą, która będzie miała
zadowolonych klientów
albo
do zostania specjalistą ds. marketingu, handlu,
komunikacji czy analizy rynku
to Strategiczne Zarządzanie Marketingowe
jest właśnie dla Ciebie :)
Slajd nr 2
Nasze sposoby kształcenia …
•
•
•
•
wykłady
warsztaty
ćwiczenia
prezentacje
•
•
•
•
spotkania z praktykami
• projekty
seminaria naukowe
• badania terenowe
seminaria marketingowe
• współpraca z firmami
wizyty
aby wiedzę przekłuwać w praktykę
Slajd nr 3
Slajd nr 4
Przedmioty, które prowadzimy na SZM:
•
•
•
•
Marketing wartości
Kształtowanie relacji w biznesie
Zarządzanie produktem
Public Relations
Poznasz także m.in. :
•Źródła finansowania MSP
•Business Intelligence
•i sprawdzisz się dzięki Grom Decyzyjnym
Slajd nr 5
Katedra Marketingu:
www.wneiz.pl/izim/market
Koło Naukowe Marketingu:
https://www.facebook.com/knmarketingu
Film o kierunku Zarządzanie:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yJAV73j-swQ
Slajd nr 6
Download