FASZYZM WŁOSKI

advertisement
FASZYZM WŁOSKI
AUTOR:
DARIA ZERZOŃ
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI:
FASZYZM WŁOSKI
 NAZIZM
 GENTILE
 HISTORIA
 RZĄDY MUSSOLINIEGO
 FASZYSTOWSKIE MOTTA I SLOGANY

FASZYZM WŁOSKI
Totalitarny ruch polityczny istniejący
we Włoszech od 1922-1943
przywódcą był Benito Mussolini
NASTĘPNY SLAJD
SPIS TREŚCI
NAZIZM
Ruch podobny do faszyzmu
rozprzestrzenił się w całej
Europie i Ameryce łacińskiej
pomiędzy pierwszą a drugą
wojną światową
POPRZEDNI SLAJD
NASTĘPNY SLAJD
SPIS TREŚCI
GENITLE
Filozof faszyzmu napisał esej
„doktryna faszyzmu”
SPIS TREŚCI
HISTORIA
PRZYCZYNY WŁOSKIEGO FASZYZMU
 CZEGO DOMAGALI SIĘ FASZYŚCI?
 USTANOWIENIE PAŃSTWA
FASZYSTOWSKIEGO

SPIS TREŚCI
PRZYCZYNY WŁOSKIEGO
FASZYZMU
*Osłabienie ruchu robotniczego
*Skłonności autokratyczne warstw
rządzących i klas uprzywilejowanych
*Dezorientacja bezrobotnych i ich
podatność na propagandę faszystowską
*Wycofanie się drobnomieszczaństwa
z ruchu robotniczego i socjalistycznego
*Krytyczna sytuacja gospodarcza kraju
*Kryzys państwa liberalnego
*Trudności byłych żołnierzy
SPIS TRŚCI
HISTORIA
CZEGO DOMAGALI SIĘ FASZYŚCI?
*Wprowadzenia republiki demokratycznej
*Wprowadzenia rozdziału państwa do kościoła
*Wprowadzenia armii Narodowej
*Wprowadzenia oprogramowania progresywnego
dla majątku dziedzicznego
*Wprowadzenia kooperatyw lub gildii mających
zastąpić związki zawodowe
POPRZEDNI SLAJD
SPIS TREŚCI
HISTORIA
USTANOWIENIE PAŃSTWA
FASZYSTOWSKIEGO
Faszystowskie państwo Mussoliniego
powstało dekadę przed odejściem Hitlera
do władzy
POPRZEDNI SLAJD
SPIS TREŚCI
RZĄDY MUSSOLINIEGO
Mussolini swoje rządy rozpoczął od słów:
„Jestem tu po to, aby obronić i podnieść
do najwyższej potęgi rewolucję. Mogłem
przemienić te szarą i głuchą salę w
żołnierski biwak. Mogłem zabarykadować
parlament. Mogłem ale nie chciałem.”
SPIS TREŚCI
NASTEPNY SLAJD
RZADY MUSSOLINIEGO
OGRANICZENIA DEMOKRACJI
 DYKTATURA
 KORPORACJONIZM
 BUDOWA SPOŁECZENSTWA
FASZYSTOWSKIEGO
 INWAZJA NA ETIOPIĘ
 II WOJNA ŚWIATOWA
 WPŁYWY MUSSOLINIEGO

FASZYSTOWSKIE MOTTA
SLOGANY
*Me ne frego-"Nie obchodzi mnie"
*Libro e moschetto - fascista perfetto, "Książka i muszkiet -
tworzą faszystę doskonałego";
*Viva la Morte, "Niech żyje śmierć”
*Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro
lo Stato, "Wszystko w Państwie, nic poza Państwem, nic
przeciw Państwu";
*Credere, Obbedire, Combattere, "Wierzyć, Słuchać,
Walczyć"
SPIS TREŚĆI
I
Download