Reklama

advertisement
.
2
Faszyzm i rasizm, jako doktryny prawicowe
Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces - wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio - wiązka, związek) doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennymwe Włoszech, sprzeciwiająca
się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne
przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny). Faszyzm podkreślał wrogość wobec
zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Początkowo nazwa odnosiła się tylko do włoskiego
pierwowzoru, później była stosowana wobec pokrewnych ruchów w latach 20. i 30. XX wieku,
zwłaszcza narodowego socjalizmu w Niemczech, oraz współczesnych ruchów wywodzących się z
partii faszystowskich (neofaszyzm). Uważana jest na ogół za doktrynę prawicową[1] lub (przez
takich politologów jak Zeev Sternhell, Hugh Seton-Watson, Eugen Weber) hybrydalną tzn. łączącą
elementy lewicowe i prawicowe.
Następujące elementy są najczęściej wymieniane jako integralne części
faszyzmu: nacjonalizm, etatyzm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm,antykomunizm, korporacjoni
zm, populizm, kolektywizm oraz opozycja do politycznego i ekonomicznego liberalizmu
Doktryna faszystowska została ogłoszona zaraz po I wojnie światowej przez Benito Mussoliniego,
który w roku w 1919 założył organizację znaną jako Związki Kombatanckie (Fasci di
Combattimento), przekształconą w roku 1921 w Narodową Partię Faszystowską (Partito Nazionale
Fascista).
Faszyzmem włoskim inspirował się Adolf Hitler, tworząc
w Niemczech ustrój narodowosocjalistyczny.
Kwestią kontrowersyjną pozostaje klasyfikacja rządów gen. Francisca Franco w Hiszpanii. W 1947
roku proklamował on „monarchię katolicką”, w praktyce jednak zachował autokratyczną władzę
oraz wprowadził korporacjonistyczną gospodarkę (frankizm). Jako faszystowski przez historyków
określany jest także ustrój Portugalii w okresie dyktatury António Salazara.
W niemieckiej wersji faszyzmu czyli narodowym socjalizmie ważnymi elementami był
także rasizm, walka z religią lub instrumentalne wykorzystywanie
jej, antysemityzm, homofobia i szowinizmktóre włoski faszyzm z czasem zaczął przejmować po
współpracy Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim.
W Polsce do ideologii faszyzmu odwoływały się w okresie międzywojennym niektóre ruchy
narodowe związane z narodowym radykalizmem, chociaż nie tylko. W Polsce istniał szereg
ugrupowań faszystowskich, które nie miały styczności z polskimi narodowcami endecją i radykałami. Był to między innymi Związek Faszystów czy Pogotowie Patriotów Polskich.
Po roku1989 do idei faszystowskiej odwoływał się poniekąd Polski Front Narodowy.
Podstawowe cechy i założenia faszyzmu
Autokratyzm
(…)
… oraz korporacjonizm.
Nacjonalizm, w skrajnych przypadkach szowinizm bądź rasizm - trzeba jednak pamiętać, że w
faszyzmie włoskim nie rozumiano narodu etnicznie, a elementy rasistowskie pojawiły się w nim
późno, pod naciskiem niemieckim i nie były jego organiczną częścią[
Rasizm, dyskryminacja rasowa (z fr. le racisme od la race - ród, rasa, grupa spokrewnionych) zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi…
Wykład - definicja faszyzmu
Ideologia faszyzmu i narodowego socjalizmu
Doktryny polityczne i prawne
Faszystowska krytyka zastanego świata
Nazizm i korzenie ideologii
Doktryny- zagadnienie faszyzm
Reklama
















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego















.
Download