Faszyzm - WOS.org.pl

advertisement
Faszyzm
Faszyzm
- Z wł. facio, łać. fascis – wiązka, to ideologia społeczno-polityczna o charakterze totalitarnym,
głosząca między innymi skrajnie nacjonalistyczne hasła.
- Faszyzm został stworzony przez Benito Mussoliniego (1883- 1945) , który w rozprawie
„Doktryna faszyzmu. Moja autobiografia”, sformułował jego zasady.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Faszyzm był reakcją na trudną sytuację w Europie po I wojnie światowej: kryzys ekonomiczny, upadek
dotychczasowego systemu wartości społecznych oraz ekspansję komunizmu. Czynniki te spowodowały,
że wzrosło poparcie dla ideologii politycznych, które obiecywały szybką poprawę sytuacji państwa i
obywateli.
- Nadrzędną wartością dla faszystów stał się naród i interes narodowy. Podstawowym założeniem tej
ideologii było przekonanie o wyższości narodu włoskiego nad innymi narodami oraz o konieczności
poszerzenia „przestrzeni życiowej”. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu były
działania wojenne. Po II wojnie światowej głoszenie haseł ideologii faszystowskiej zostało zakazane w
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Jednak niektóre partie polityczne nadal umieszczają w
swoim programie faszystowskie hasła, np. francuski Front Narodowy. Zjawisko odradzania się ruchów
faszystowskich lub ugrupowań politycznych odwołujących się do niektórych elementów ideologii faszyzmu
nosi nazwę neofaszyzmu.
http://www.wos.org.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 17:51
Download