3 IDEOLOGIA FASZYZMU I NARODOWEGO SOCJALIZMU Geneza

advertisement
3
IDEOLOGIA FASZYZMU I NARODOWEGO SOCJALIZMU Geneza faszyzmu włoskiego Po
wojnie głęboki kryzys ekonomiczny; faszyści partii Mussoliniego redagują demagogiczny program
adresowany do wszystkich warstw społecznych; przeprowadzają zamach stanu; Włochy
przekształcają się w faszystowskie państwo policyjne, które coraz wyraźniej ujawnia swe
wielkomocarstwowe aspiracje Ideologia faszyzmu włoskiego Eklektyczny zlepek różnych
wcześniejszych doktryn: nauki Machiawellego, heglizmu, darwinizmu społecznego,
nacjonalistycznych doktryn solidaryzmu społecznego, koncepcji Pareta i Sorela, imperializmu
włoskiego stworzonego przez Crispiego
Państwo jest absolutem, wobec którego jednostki i grupy są czymś względnym; totalitarne,
wszechobejmujące; każdy aspekt życia społecznego wiąże się z państwem; jednostka pozbawiona
jakichkolwiek pozorów swobody; kumulacja wszelkich kompetencji w ręku państwa
Wódz ma zawsze rację a jego wola jest prawem; opiera się w swych działaniach na partii
faszystowskiej, stanowiącej elitę społeczną, uprawnionej po podejmowania działań w imieniu
nieświadomej większości
Korporacyjna organizacja społeczeństwa miała gwarantować pokój społeczny, partii zaś kontrolę
nad wszystkimi grupami społecznymi
Faszyzm kształtował społeczeństwo w duchu szowinizmu narodowego i inicjował kolejne podboje;
odrzucał kompromis, potępiał pacyfizm, nie wierzył w możliwość ani użyteczność wiecznego
pokoju Geneza faszyzmu niemieckiego Adolf Hitler ideologiem oraz przywódcą
Wszelkie zło - Żydzi, którym przypisywano bądź poglądy komunistyczne bądź kosmopolityzm
międzynarodowej plutokracji; konieczność obrony czystości rasy aryjskiej - mocniejszy powinien
panować a nie rozpływać się w masie słabszych; aryjscy Germanie stanowią najwyższy szczebel
ewolucji
Państwo kontynuowane przez „zbiorowość narodową” (czysta rasowo społeczność), „zasadę
wodzostwa” oraz „przestrzeń życiową”, którą rasa wyższa zdobywa w drodze podbojów - źródło
utrzymania i punkt oparcia potęgi politycznej
Wódz - biologicznie najdoskonalszy przywódca rasy panów; ponad rasą, narodem, państwem;
źródło władzy państwowej, suweren, który ma zawsze rację i którego wola stanowi prawa
Decyzjonizm (Carl Schmitt) - państwo uprawnione do podejmowania wszelkich decyzji
niezbędnych dla zachowania jego egzystencji, niezwiązane prawem
Wódz wspierany przez ruch - organizację partii faszystowskiej, elitę niższego szczebla, tym samym
państwo faszystowskie przypomina piramidę Faszyzm w innych krajach Europy Portugalia,
Hiszpania, Rumunia, Węgry, Anglia, Francja, Belgia, Chorwacja, Polska
Doktryny polityczne i prawne
Doktryny- zagadnienie faszyzm
Wykład - definicja faszyzmu
Faszyzm i rasizm jako doktryny prawicowe - wykład
Nazizm i korzenie ideologii
Faszystowska krytyka zastanego świata
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download