24. Faszyzm - Szkolnictwo.pl

advertisement
24. Faszyzm
Test jednokrotnego wyboru
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.
1. Pierwszym ugrupowaniem głoszącym treści faszyzmu był:
a)
b)
c)
Związek Włoskich Kombatantów
Związek Niemieckich Kombatantów
Związek Rumuńskich Kombatantów
2. Za twórcę faszyzmu uważa się:
a)
b)
c)
Adolfa Hitlera
Benita Mussoliniego
Giovannia Gentile
3. Za głównego teoretyka faszyzmu uchodzi:
a)
b)
c)
Adolf Hitler
Benito Mussolinii
Giovanni Gentile
4. Demokracja była dla Mussoliniego synonimem:
a)
b)
c)
dekadencji
eksterminacji
modernizmu
5. Doktryna faszyzmu gloryfikowała:
a)
b)
c)
pokój
wojnę
demokrację
6. Założenia faszyzmu włoskiego rozwinął w Niemczech:
a)
b)
c)
Adolf Hitler
Benito Mussolinii
Giovanni Gentile
7. ?Angielski führer? , polityk brytyjski, twórca i przywódca Brytyjskiego Związku Faszystów, to:
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
a)
b)
c)
Adolf Hitler
Benito Mussolinii
Oswald Mosley
8. Faszyzm odrzucał zarówno liberalną wizję społeczeństwa indywidualistycznego, jak i
marksistowski model walki klasowej.
a)
b)
PRAWDA
FAŁSZ
9. Faszyzm zakłada kult jednostki. Uznaje, że dobro jednostki jest wartością nadrzędną wobec
interesów społecznych.
a)
b)
PRAWDA
FAŁSZ
10. Narodowy socjalizm to ideologia, stworzona prze:
a)
b)
c)
Adolf Hitler
Benito Mussolinii
Giovanni Gentile
11. Czołowy teoretyk narodowego socjalizmu profesor Carl Schmitt odrzucił liberalną ideę państwa
prawnego, zastępując ją zasadą politycznego decyzjonizmu.
a)
b)
PRAWDA
FAŁSZ
12. Alfred Rosenberg, główny ideolog III Rzeszy, autor:
a)
b)
c)
Mitu XIX wieku
Mitu XX wieku
Mitu XXI wieku
13. Nazwa zorganizowanej formacji faszystowskiej w Hiszpanii, to:
a)
b)
c)
Żelazna Gwardia
Falanga
Ustasze
14. Faszyzująca i terrorystyczna organizacja polityczna działająca w Rumunii w latach 1930-1941,
to:
a)
b)
c)
Żelazna Gwardia
Falanga
Ustasze
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
15. Nazwa członków chorwackiej tajnej organizacji, utworzonej we Włoszech 7 stycznia 1929 przez
A. Pavelicia, to:
a)
b)
c)
Żelazna Gwardia
Falanga
Ustasze
16. Założona przez C.Z. Codreanu początkowo nazywała się jako bojówka prawicowego Legionu
Michała Archanioł, wyróżniała się:
a)
b)
c)
czerwonymi koszulami
zielonymi koszulami
niebieskimi koszulami
17. Liczącą się organizacją w Polsce, która przyjęła w większości ideologię faszystowską, był
powstały w 1934 roku Obóz Narodowo ? Radykalny ?Falanga?.
a)
b)
PRAWDA
FAŁSZ
18. Grupy katolicko-totalitarne określa się jako:
a)
b)
c)
antyklerykalizm
klerykofaszyzm
papizm
19. Eksterminacja to:
a)
b)
c)
polityka zagłady
polityka rozwoju
polityka ekspansji
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download