karta pracy: rytmy, cykle i czas (karta_pracy_do_szkoła_

advertisement
Karta pracy - moduł: Cykle, rytmy i czasy
1. Wejdź na stronę www.strefa.lublin.pl i zaloguj się na swoim koncie aby otworzyć e –
book z przyrody.
2. Wejdź w moduł 9 – cykle
3. Wybierając odpowiednie lekcje i slajdy, które podałam przy każdym zadaniu i po
dokładnym przeczytaniu zawartych tam informacji uzupełnij kartę pracy.
4. Uzupełnioną kartą pracę prześlij na adres e – mail: [email protected]
1. Zaznacz reakcje szybkie: (slajd 4 – lekcja z chemii)
Wybuch bomby, pozostawienie octu z wina gronowego, spalanie papieru, strącanie osadu
podczas mieszania dwóch roztworów, twardnienie betonu, gaszenie wapna palonego,
zobojętnienie kwasu przez dodanie zasady, rdzewienie stalowych gwoździ.
2. Co to jest energia aktywacji? (slajd 4 – lekcja z chemii)
3. Wyjaśnij, na czym polega kataliza homogeniczna (jednofazowa) (slajd 7- lekcja z chemii)
4. Co to jest katalizator? (slajd 4 - lekcja z chemii)
5. Wymień powszechne metody konserwacji żywności i wyjaśnij na czym polega
pasteryzacja. (slajd 20 – lekcja z chemii)
6. Uzupełnij tekst: (slajd 6,7,8 – lekcja z fizyki)
Pierwszym w Europie kalendarzem był kalendarz …………………Został opracowany i
wprowadzony w życie w ……… r. p.n.e. przez Juliusza Cezara. Kalendarz juliański spóźniał
się o 1 dzień na 128 lat w stosunku do kalendarza astronomicznego
Pierwszym
w
Europie
kalendarzem
słonecznym
był
kalendarz .......
Został opracowany i wprowadzony w życie w ...... roku p.n.e. przez .................
Dzielił on rok na 12 miesięcy i na 365 dni. Kalendarz ten spóźniał się o jeden dzień na 128
lat, w stosunku do kalendarza astronomicznego, dlatego w ...... roku został wprowadzony
przez ........................... kalendarz ........................... Podstawową różnicą w nowym kalendarzu
była korekta naliczania lat przestępnych. Lata o numerach podzielnych przez ...... pozostały
latami przestępnymi. Ale lata o numerach podzielnych przez ......, ale niepodzielnych
przez ...... stały się wyjątkami od tej reguły, czyli pozostały nieprzestępne.
7. Dopasuj zegary: (slajd 10,11,21,22,24 – lekcja z fizyki)
1.Klepsydra
2. Zegar kwarcowy
3. zegar pulsarowy
4. Zegar wodny
5. Zegar atomowy
zawierał stożkowe naczynie z otworem, z którego sączyły się krople
tyka 32768 razy na sekundę
piasek przesącza się przez wąski kanalik
służy do definicji wzorca czasu
taktowany jest sygnałem z odległych źródeł astronomicznych
8. Na czym polega hibernacja (slajd 5, lekcja z biologii)
9. Wymień 3 właściwości i zastosowanie melatoniny.(slajd 15 – lekcja z biologii)
10. Opisz, na czym polega oświetlenie Ziemi w dniu przesilenia zimowego. (slajd 4 – lekcja z
geografii).
Download