Zdrowo jem, więcej wiem - Zespół Szkół w Granowcu

advertisement
PROJEKT „ ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”
KOORDYNATOR – GRUPA STARSZAKÓW: Aleksandra Piasecka
KOORDYNATOR – KLASA II i III SP – Bernadeta Szaroleta
ORGANIZATOR: FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
HONOROWY PATRONAT: Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda
TERMIN PROJEKTU: 01.09.2016 – 23.06.2017
CEL PROJEKTU:

Podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a
stanem zdrowia.
UCZESTNICY:





dzieci z grupy starszaków,
uczniowie klasy II i III SP,
uczniowie Zespołu Szkół w Granowcu,
nauczyciele: Aleksandra Piasecka, Bernadeta Szaroleta, Jolanta Nowak, Anna Zubik,
rodzice.
PRZEDMIOT PROJEKTU:



Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu
edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska.
Projekt składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego,
zimowego i wiosennego.
W każdym etapie zespół konkursowy ma do zrealizowania jeden lub dwa bloki zadań,
w których skład wchodzą: konkursy, lekcje, promocja danego tematu w szkole oraz
spotkania z rodzicami.
ZADANIA SZCZEGÓŁÓWE:
I - ETAP JESIENNY:

Zerówka :
LEKCJA: Poznajemy owoce i warzywa
KONKURS: Plakat zachęcający do zrezygnowania ze słodyczy
KONKURS: Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw na świeżym powietrzu
PROMOCJA podjętych działań w szkole
FORUM DLA RODZICÓW: Kolorowy talerz
LEKCJA: Stawiam na śniadanie
KONKURS: Najlepszy rysunek śniadania
FORUM DLA RODZICÓW: Planowanie posiłków – zasady i błędy

Klasa II i III
LEKCJA: Warzywa i owoce na co dzień i od święta
KONKURS: Klasowe pisemko zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy
KONKURS: Strefa aktywności – zabawy na świeżym powietrzu
PROMOCJA podjętych działań w szkole
FORUM DLA RODZICÓW: Kolorowy talerz
LEKCJA: Dbam o to, co jem i jak spędzam czas
KONKURS: Najlepszy zestaw na drugie śniadanie
FORUM DLA RODZICÓW: Planowanie posiłków – zasady i błędy
II ETAP ZIMOWY

Zerówka oraz klasy II i III:
LEKCJA: Źródło życia i zdrowia - woda!
KONKURS: Stwórz postać WODOLUBKA
KONKURS: Teatrzyk warzyw i owoców
PROMOCJA podjętych działań w szkole
FORUM DLA RODZICÓW: Twoje własne H2O
III ETAP WIOSENNY

Zerówka
LEKCJA: Zostań sportowym asem
KONKURS: Strefa aktywności - stwórzcie własną grę zespołową
KONKURS: Klasowy ogródek ziołowy
PROMOCJA podjętych działań w szkole
FORUM DLA RODZICÓW: Wychowanie fizyczne – ważna lekcja
LEKCJA: Piramida zdrowia pierwszoklasisty
KONKURS: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia
FORUM DLA RODZICÓW: Nowa Piramida Zdrowia

Klasy II i III
LEKCJA: Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety
KONKURS: Strefa aktywności - stwórzcie własną grę zespołową
KONKURS: Klasowy ogródek ziołowy
PROMOCJA podjętych działań w szkole
FORUM DLA RODZICÓW: Wychowanie fizyczne – ważna lekcja
LEKCJA: Co powinny jeść dzieci? Piramida Zdrowia
KONKURS: Gra planszowa o Piramidzie Zdrowia
FORUM DLA RODZICÓW: Nowa Piramida Zdrowia
Download