REALIZACJA PROGRAMU „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” W

advertisement
REALIZACJA PROGRAMU „KLUB
BEZPIECZNEGO PUCHATKA” W SZKOLE
FILIALNEJ W RADZIECHOWIE
ROK SZKOLNY 2013/14
Mając na uwadze edukację dla bezpieczeństwa uczniowie klasy pierwszej Szkoły Filialnej w
Radziechowie przystąpili wraz z wychowawczynią Violettą Kozłowską do „Klubu
Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program edukacyjny skierowany do dzieci rozpoczynających
naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze,
w szkole, w domu i w czasie zabawy.
Realizując założenia programu uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa, numery
alarmowe i sposoby zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, spotykali się z policjantem,
strażakami oraz instruktorami pierwszej pomocy przedmedycznej.
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Dzieci uczymy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne, ale także za życie i zdrowie
innych uczestników ruchu drogowego. Przygotowanie młodego pokolenia do bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych zadań szkoły. Zadanie to
jednak nie należy wyłącznie do niej. Dużą role powinni spełniać także rodzice uświadamiając
dzieciom zagrożenia jakie mogą ich spotkać. W realizacji tego zadania wspierają nas także
policjanci zapraszani do szkoły.
12 września w naszej szkole odbyła się pogadanka przeprowadzona przez aspiranta
sztabowego P. Klimaszewskiego z KPP Złotoryja. Dzieci dowiedziały się jak zachowywać się
w drodze do szkoły i ze szkoły. Jak unikać sytuacji niebezpiecznych i jakie zachowania na
terenie szkoły nie powinny mieć miejsca. Na koniec otrzymały od pana aspiranta ulotki
informacyjne, a same w podziękowaniu wręczyły mu pamiątkowy dyplom.
PRÓBNY ALARM EWAKUACYJNY
04 PAŹDZIERNIKA odbył się próbny alarm ewakuacyjny na wypadek pożaru, połączony z
pokazem akcji ratowniczej przez przybyłą jednostkę OSP z Radziechowa oraz jednostkę z
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.
Alarm poprzedziła pogadanka edukacyjna dotycząca ewakuacji przeprowadzona przez panią
Barbarę Wanicką. Następnie alarmowanie o pożarze w budynku szkoły odbyło się zgodnie z
wewnątrzszkolnym systemem alarmowania. Sygnałem alarmowym były 3 długie
dzwonki. Uczniowie pod opieką uczących w danej klasie nauczycieli opuścili budynek w
większości zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, oraz ustawili się klasami na
wyznaczonych poza szkołą miejscach ewakuacji. Ewakuacja przebiegła sprawnie.
Stosując się do ogólnych zasad ewakuacji nauczyciele zabrali ze sobą dzienniki lekcyjne i
pozostawili większość pomieszczeń otwartych. Po wyjściu z budynku sprawdzili stan
osobowy klas.
BEZPIECZNI NA DRODZE
Na początku roku szkolnego pierwszoklasiści wyruszyli na wycieczkę edukacyjną – w
drodze do szkoły. Podczas wycieczki zapoznali się ze znakami drogowymi znajdującymi się
w pobliżu szkoły. Przypomnieli też sobie zasady przechodzenia przez jezdnię oraz zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze.
ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ
1. Zawsze zatrzymuj się przed jezdnią.
2. Spójrz w lewo.
3. Spójrz w prawo.
4. Ponownie spójrz w lewo.
5. Możesz przejść na drugą stronę jezdni, pod warunkiem, że nie nadjeżdża żaden pojazd i nie
występuje jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo. Podczas przechodzenia przez jezdnię,
możesz unieść rękę, aby być bardziej widocznym.
6. Pamiętaj, że gdy wysiądziesz z autobusu lub samochodu, nie przechodź bezpośrednio przed
lub za pojazdem. Jesteś wtedy niewidoczny dla kierowcy tego pojazdu zewnątrz budynku.
Gdy zamierzasz przejść ulicę,
musisz znać tę tajemnicę:
Na chodniku przystań bokiem,
spójrz na lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów na lewo spójrz powoli,
jezdnia wolna - więc swobodnie,
mogą przez nią przejść przechodnie.

JESTEŚMY WIDOCZNI
Uczniowie klasy pierwszej wykonali samodzielnie znaczki odblaskowe własnego projektu,
które przykleili na plecaki. Pierwszoklasiści doskonale wiedzą, że taki znaczek stanowi
ważny element w wyposażeniu ucznia.
„Jeśli chcesz być dobrze widziany,
bądź widoczna na drodze kochanay
To bezpieczeństwo twoje własne...
Noś odblaski! Odblaski – to jasne!”
Uczniowie pracując z książeczką „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka” utrwalali
wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz o tym jak prawidłowo oznakować
swoje plecaki i ubrania, żeby być widocznym dla kierowców.
ZNAMY NUMERY ALARMOWE
Dzieci podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w szkole i w domu poznały numery
alarmowe oraz nauczyły się ich używać. Każdy mógł „zadzwonić” z samodzielnie
wykonanego telefonu do służb policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego i złożyć
meldunek o zaistniałej niebezpiecznej sytuacji.
Znam już na pamięć numery alarmowe
gdy zajdzie potrzeba - w głowie są gotowe.
997 - tu policję się wzywa,
998 - straż pożarna przybywa,
999 - ważne życie i zdrowie
jedzie na sygnale szybkie pogotowie.
W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
lecz nigdy dla zabawy - gdy nic się nie stało.
997 - policja pędzi już.
998 - strażacy są tuż, tuż.
999 - karetka do nas jedzie.
Poradzę sobie teraz w największej nawet biedzie!
ZAWSZE BEZPIECZNI
Promując bezpieczeństwo w ruchu drogowym uczniowie wykonali prace plastyczne na
konkurs organizowany przez WORD Legnica, Komendę Miejską Policji w Legnicy,
Dolnośląską Inspekcję Transportu Drogowego oraz Tygodnik KONKRETY.PL "Bezpieczni
w ruchu drogowym".
Jednym z nagrodzonych laureatów naszej szkoły został Patryk Czajkowski z klasy III.
Prace pierwszaków
WIRTUALNY POLICJANT
W realizacji założeń dotyczących promocji bezpieczeństwa w szkole i poza nią pomagało też
uczestnictwo w dodatkowym programie profilaktycznym „Akademia bezpieczeństwa”, gdzie
„wirtualny policjant” radził jak zachowywać się w różnych, często zaskakujących małe dzieci
sytuacjach. Z programu mogli korzystać rodzice śledząc artykuły i pobierając materiały
edukacyjne ze strony internetowej programu.
Uczniowie mogli skorzystać z 12 lekcji „Moja droga do szkoły”
Lekcja 1 pojęcia podstawowe
Lekcja 2 przechodzenie przez jezdnię
Lekcja 3 rodzaje pojazdów
Lekcja 4 komunikacja miejska
Lekcja 5 numery alarmowe
Lekcja 6 rower
Lekcja 7 niebezpieczeństwa
Lekcja 8 ekologia
Lekcja 9 znaki zakazu
Lekcja 10 znaki nakazu
Lekcja 11 znaki informacyjne
Lekcja 12 znaki ostrzegawcze
Lekcje uatrakcyjniały filmy edukacyjne, ulotki oraz kolorowani tematyczne.
BEZPIECZNI Z PUCHATKIEM
Uczniowie aby utrwalić sobie zasady bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w szkole i w drodze
do niej obejrzeli film edukacyjny „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Po filmie uczniowie
wzięli udział w mini quizie przygotowanym w oparciu o treści zawarte w filmie. W ten
sposób utrwalili sobie wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań.
TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
Dla wszystkich Pierwszoklasistów Puchatek przygotował w tym roku kolejny ogólnopolski
TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE. To doskonała okazja, by utrwalić wiadomości
zdobyte w szkole w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka o tym, jak unikać
zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole i w domu. Puchatek przygotował 15 pytań w
formie pisemnej, jak i obrazkowej. Uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły rozwiązali je
bezbłędnie!
GOTOWI DO DROGI
12 lutegUczniowie Szkoły Filialnej w Radziechowie uczestniczyli w programie„Gotowi do
drogi”, który miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Realizatorami tego programu są strażacy z OSP w Brochocinie pod kierownictwem
Komendanta OSP Brochocin Tomasza Stanowskiego. Podczas zajęć teoretycznych i
praktycznych, pod opieką instruktora Witolda Siembidy uczniowie i nauczyciele mieli okazję
przypomnieć sobie i nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy w różnych przypadkach.
BEZPIECZNE FERIE
Prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa podczas wypoczynku w przerwie feryjnej przeprowadził
instruktor Witold Simbida z OSP Brochocin.
Gazetka ścienna przypominała o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
BEZPIECZNI PODCZAS PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ
Podobnie jak przed odejściem na ferie zimowe przypomnieliśmy sobie zasady
bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.Ważnym tematem był też transport dzieci w
samochodach. Święta to czas wzmożonych wyjazdów. Aby odwiedziny kojarzyły się tylko z
choinką, rodzinnymi spotkaniami i ciepłem świąt dzieci przypomniały jak należy prawidłowo
zabezpieczać dzieci i dorosłych w samochodach! Nikt nie zapomniał o zasadzie zapinani
pasów!
Życzyliśmy sobie wesołych i bezpiecznych Świąi Bożego Narodzenia!
BEZPIECZNI W KONTAKTACH Z PSAMI
Sfora zrodziła się z miłości do wilków i psów ras północnych. Fascynacja tymi
niesamowitymi stworzeniami połączyła grupę ludzi, którzy poświęcają im każdą wolną
chwilę. Do tej grupy należą państwo Anna i Tadeusz Rybczyńscy z Chojnowa. 28 kwietnia
już po raz drugi odwiedzili naszą szkołę wraz ze swoimi pupilami. Uczniowie mieli okazję
przypomnieć sobie zasady przebywania wśród psów i postępowania w razie ataku
nieznajomego psa. Pani Ania przypomniała, że pies może mieć swoje dobre i złe nastroje.
Nie zawsze ma ochotę być głaskany i przytulany. Zwłaszcza objęcie go za szyję może
spowodować gwałtowną reakcje. Pies czuje się wtedy złapany i chce się wyswobodzić,
niejednokrotnie nie przebierając w środkach.
Nie wolno też podchodzić do psa bez zapytania jego właściciela, czy można.
Należy również pamiętać, że trzeba uważać kiedy biegniemy lub jedziemy na rowerze.
Goniący nas pies ulega wtedy instynktowi pościgu i złapania ofiary, to spadek po jego dzikich
dziadkach. Nie należy wtedy "dodawać gazu", ale spokojnie stanąć, pies się szybko znudzi
taką sytuacją i sam odejdzie.
Trenerka przestrzegła też dzieci, aby nie przeszkadzać psom w jedzeniu. Jedzenie stanowiło
dla psich dzikich przodków sprawę przetrwania, a chętnych do miski było wielu. Ta walka o
pożywienie jest silnie zakorzeniona w naszych czworonogach. Choć często nigdy nie zaznały
głodu, bronią swojego pożywienia dla zasady. Zatem pamiętajmy, że nie wolno zabierać psu
jego miski!
Należy także pamiętać, że że najczęściej pies atakuje tylko w ostateczności kiedy się czegoś
boi. Boi się czasem i dużego i małego człowieka, który się nad nim pochyla. Dlatego zawsze
lepiej jest przykucnąć, gdy chce się pogłaskać psa. Z psem najlepiej bawić się w obecności
dorosłych i nie zaczepiać psów, których nie znamy.
Po części edukacyjnej przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne! Każdy z uczniów mógł
spróbować pokierować psim zaprzęgiem! Państwo Rybczyńscy pokazali w jaki sposób należy
kierować specjalnym rowerem zaprzęgowym i jak współpracować z psami.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O
BEZPIECZEŃSTWIE I ZDROWIU
„BEZPIECZNA SZKOŁA 2014”
11 kwietnia 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu "Bezpieczna Szkoła 2014" organizowanym przez
Wiedzę i Edukację. Konkurs dzielił się na trzy poziomy: poziom 1, przeznaczony dla uczniów
III i IV klasy szkoły podstawowej, poziom 2 dla uczniów V i VI klasy podstawowej, oraz
poziom 3, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Ogólna liczba uczestników
wynosiła 5046 osób, w tym na poziomie pierwszym 1890.
W zestawieniu ogólnopolskim na poziomie pierwszym nasza szkoła zajęła miejsce 3, zaś w
województwie dolnośląskim miejsce 2 !
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klasy III przygotowywani do konkursu przez
wychowawczynię Barbarę Wanicką
Mamy nadzieję, że obecni uczniowie klasy I wezmą w przyszłości przykład ze swoich
starszych kolegów i równie efektownie będą reprezentowali swoją szkołę w konkursie wiedzy
o bezpieczeństwie! Na pewno pomoże im w tym wiedza zdobyta w Klubie Bezpiecznego
Puchatka!
Opracowała Violetta Kozłowska wychowawczyni klasy I Szkoły Filialnej w Radziechowie
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards