BIBLIA – księga, która od wieków budzi

advertisement
BIBLIA – księga, która od wieków
budzi zainteresowanie.
Jest fundamentem judaizmu, islamu i chrześcijaństwa.
Stanowi inspirację dla artystów:
malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy, reżyserów.
Dla wielu ludzi to źródło moralności i prawa.
Spisana pod natchnieniem Ducha św.
przez około 40 ludzi
na przestrzeni 1300 lat
w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.
Tłumaczona na niemalże wszystkie języki świata.
Opowiada o prawdziwych ludziach, miejscach
I wydarzeniach.
Jest cennym źródłem historycznym.
TO LIST PANA BOGA DO CIEBIE.
Przeczytaj go uważnie i daj Panu odpowiedź .
Rzeczywiste
miejsca
Dziś
Za czasów Jezusa
"Odkrycie za odkryciem potwierdziło dokładność
niezliczonych szczegółów,
przyczyniając się do rozpoznania wartości Biblii
jako rzetelnego źródła historycznego".
W.F. Albright, amerykański archeolog i biblista
Rzeczywiste wydarzenia
np.
Zjednoczenie królestwa
Izraela i Judy
Niewola babilońska
Zburzenie Jerozolimy
Poświadczają to współczesne wykopaliska
archeologiczne. Odkryto ważne stanowiska
datowane na czasy Zjednoczonego Królestwa: pałac
króla Dawida, budowlę tarasową i mur pałacu króla
Salomona w Jerozolimie oraz kopalnię i hutę miedzi
króla Salomona w Jordanii.
Wygnanie Żydów z Judy mające miejsce w latach
586-538 p.n.e. zakończone, gdy król Persji podbił
Babilon i zgodził się na ich powrót do ojczyzny.
Powstanie Żydów przeciwko Rzymowi zakończyło
się w 70 r. zburzeniem Jerozolimy i świątyni oraz
masakrą jej mieszkańców.
Rzeczywiste postacie
np.
NABUCHODONOZOR
Król Babilonu z dynastii chaldejskiej. Żył na przełomie
VII-VI w. p.n.e.
JEZUS CHRYSTUS
Historycy uważają, że PAN JEZUS narodził się, żył w
Nazarecie, działał publicznie i został ukrzyżowany
w Jerozolimie zgodnie z wyrokiem Poncjusza Piłata –
namiestnika rzymskiego.
PAWEŁ Z TARSU
Zwany apostołem narodów. Napisał wiele listów do
wiernych. Badacze potwierdzają ich autentyczność.
„…dowody, co do życia,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa
są lepiej udokumentowane
niż większość faktów ze starożytnej historii.”
E.M. Blaiklock, profesor klasyki, historyk
Na następnych slajdach znajduje
się kilka stwierdzeń. Przeczytaj je
uważnie i odpowiedz, czy są
prawdziwe, czy fałszywe.
POWODZENIA!
PRAWDA CZY FAŁSZ?
Biblia powstała przy udziale Boga.
F
P
Biblia to księga stara i zapomniana.
Biblia to cenne źródło historyczne.
P
PRAWDA CZY FAŁSZ?
Biblię napisał jeden człowiek.
F
F
Biblia została napisana w dwóch
językach: hebrajskim i aramejskim.
Izrael leży nad Morzem Śródziemnym.
P
PRAWDA CZY FAŁSZ?
Jordan wpada do Morza Czerwonego.
F
F
Niewola babilońska zakończyła się
wraz z rozkwitem Babilonu.
Paweł z Tarsu to postać historyczna.
P
Jeśli spodobało ci się to zadanie,
wymyśl samodzielnie kilka
stwierdzeń do obejrzanej
prezentacji.
Zapisz je i przynieś na niedzielną
szkółkę.

Netografia:
1. http://www.biblia-ortodoxa.ro (slajd 1.)
2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%B6ln-Tora-und-Innenansicht-SynagogeGlockengasse-040.JPG (slajd 3.)
3. http://tylkobiblia.blogspot.com/2010/08/biblia-fundament-wiary-chrzescijanina.html (slajd 3.)
4. http://www.mojewycieczki.org/powstanie-pa%C5%84stwa-izrael.html (slajd 4.)
5. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:LocationIsrael.png (slajd 4.)
6. http://www.geozeta.pl/artykuly,,116 (slajd 4.)
7. http://eufrat.republika.pl/archeologia.html (slajd 5.)
8. http://www.wiara.us/Jezus-Historyczny.html (slajd 8.)
Download