streszczenie_zebrania_13.10.2016r.

advertisement
Slajd 1
Spotkanie pracowników
Aptek Szpitalnych,
Zakładowych
i Działów Farmacji Szpitalnych
Warszawa dn. 13 października 2016r
Witam Państwa na spotkaniu październikowym.
Slajd 2
Nasze pytania
- Komunikat Inspekcji Farmaceutycznej w
Warszawie w sprawie ważności wydawanych
zgód na środki odurzające oraz substancje
psychotropowe posiadane w celach
medycznych (zgoda na czas określony, nie dłuższy
niż 3 lata; poprzednie ważne do 1.01.2017r).
Nasze pytania:
- Komunikat ten dotyczy przede wszystkim Działów Farmacji Szpitalnej. W dzisiejszym
spotkaniu brały udział mgr farm. M. Kukulska i mgr farm A. Górska, więc są to informacje
„z pierwszej ręki”. Panie z Nadzoru Farmaceutycznego przypomniały również o obowiązku
uzyskania pozwoleń na prowadzenie apteki szpitalnej. W centralnym rejestrze aptek są
one opisane w kolumnie „nr zezwolenia” jako „termin do 2012r” lub „apteka szpitalna bez
zgody”
http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RA/AllPharmacies.aspx?rodzajApteki
=12%3B3&searchAptekaWojewodztwo=MAZOWIECKIE%3B1&frame=frameApteka
Slajd 3
Sesja wyjazdowa 2016r
• podsumowanie
Podsumowując sesję wyjazdową uważam ją za udaną, uczestniczyło w niej niemal 100
szpitalników. Za dobry pomysł uznaliście przeprowadzone warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy. Mam też swoje przemyślenia co do organizacji sesji, dlatego też pewnym zmianom
ulegnie forma kolejnej, nie będą jednak to drastyczne zmiany. Następna sesja jesienna będzie
planowana w południowej części naszego województwa.
Slajd 4
Warsztaty „komunikacja
interpersonalna”
•
Termin 19 października (środa) godz.15.30
•
Czas ok. 4 godzin
19 października odbędą się warsztaty z komunikacji interpersonalnej, jeśli będzie
zainteresowanie takimi szkoleniami z Państwa strony to zorganizujemy kolejne w następnym
roku. Warsztaty te są bezpłatne.
Slajd 5
Zebranie 10 listopada 2016r
„Terapia przeciwpłytkowa u pacjenta wymagającego
przewlekłej antykoagulacji”
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
(Katedra Farmakologii i Terapii,
wydział Lekarski CM UMK w Bydgoszczy)
Podczas kolejnego, listopadowego zebrania będziemy mieli okazję wysłuchać świetnego
wykładu Pana profesora Grześka na temat stosowania leków przeciwpłytkowych. Już teraz
serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie.
Slajd 6
Wycieczka do zakładów
farmaceutycznych
•
Termin ?
•
Zakłady Lek-Sandoz
•
Grupy 12-osobowe
•
Wyjazd całodniowy
Organizuję też wyjazd do zakładów farmaceutycznych firmy Lek-Sandoz do Strykowa pod
Łodzią. Będzie to wyjazd całodniowy dla grupy 12-osobowej (na teren zakładu może wejść
określona ilość gości), powtórzymy go jeśli tylko będą chętni. Termin wyjazdu pierwszej grupy
to początek 2017 roku.
Slajd 7
Warsztaty 30 listopada 2016r
mec. Zbigniew Pawlak
(Kancelaria Prawna w Radomiu)
„Udzielanie zamówień publicznych przez podmioty lecznicze po
zmianach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 2016 r. Wybrane
aspekty proceduralne na przykładzie dostawy produktów leczniczych”
30.11.2016r (środa) godz. 15.30
W listopadzie mamy jeszcze jedno wydarzenie – warsztaty dotyczące przetargów po wejściu
w życie noweli Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prelegenta nie trzeba przedstawiać,
mecenas Pawlak jest chyba jednym z najbardziej znanych prawników zajmującym się
zamówieniami publicznymi w publicznej służbie zdrowia. Na to szkolenie będziecie Państwo
mogli zaprosić pracownika komórki przetargowej swojego szpitala (tj. nie-farmaceutę).
Dlaczego taki termin? Jest to pierwszy wolny termin, jaki znalazł dla nas Pan Mecenas.
Slajd 8
Różne
•
23-26.10.2016r
XVII Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji
Onkologicznej
•
17-18.11.2016r.
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Do- i
Pozajelitowego PTFarm
„Znaczenie wsparcia żywieniowego w chorobach
przewlekłych i opiece hospicyjnej”
Podaję w skrócie ogólnopolskie wydarzenia dotyczące farmaceutów szpitalnych, jakie będą
miały miejsce w najbliższym czasie.
Slajd 9
Realizacja zleceń Unit Dose w
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
Obiecałem przedstawić Państwu proces realizacji zleceń lekarskich w systemie Unit Dose jaki
ma miejsce w moim szpitalu.
Slajd 10
Walidacja Zlecenia
Tabletki
UNIT DOSE
Inne formy
Ampułki, fiolki...
Weryfikacja
Zawartości
Przygotowanie
Wózka na 24h
Lek dostępny
na oddziale
PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT
Schemat przedstawia tą część programu, która jest realizowana w Aptece Szpitalnej. Po
odebraniu zamówienia z oddziału, każde zlecenie (jedno zlecenie – jeden pacjent) jest
analizowane pod względem poprawności zleconych dawek, zlecenia leków które mamy w
aptece (jeśli nie – rejestrujemy zastosowanie zamiennika), wystąpienie potencjalnych działań
niepożądanych zleconych leków. Dobre/poprawione zlecenie zatwierdzamy i wysyłamy do
systemu UD w celu wykonania produkcji. Chociaż na schemacie widzą Państwo ampułki, fiolki
to te formy leków wydajemy na oddział w opakowaniach zbiorczych, obecnie chcemy dobrze
wdrożyć produkcję UD twardych postaci leków, w późniejszym czasie zajmiemy się również
innymi postaciami leków.
Slajd 11
Wszystkie nasze urządzenia UD widzicie Państwo na tym slajdzie.
Slajd 12
Główny komputer systemu na który spływają wszystkie zlecenia UD. Po lewej stronie
monitora jest widoczne urządzenie do identyfikacji kanistrów, w których umieszczane są leki.
Slajd 13
Każde zlecenie UD sprawdzane jest przez farmaceutę pod względem poprawności zleconych
dawek, zastosowanej formy leku czy też wystąpienia potencjalnych działań niepożądanych
pomiędzy lekami. Jeśli występują jakieś niejasności, możemy je skonsultować z lekarzem
zlecającym leki. Po procesie walidacji zleceń, możemy wysłać je do produkcji.
Slajd 14
Sercem systemu jest urządzenie ATDPS przygotowujące porcje zleconych leków dla pacjenta.
W maszynie umieszczone są kanistry z dedykowanymi do nich produktami leczniczymi, nasze
urządzenie może jednorazowo pomieścić do 244 kanistrów. Możemy posiadać więcej
kanistrów, wówczas muszą one być zmagazynowane poza maszyną i umieszczane w niej w
miarę potrzeby.
Slajd 15
Tak jak mówiłem wcześniej, każdy kanister jest skalibrowany do konkretnego leku. Biała
wewnętrzna część kanistra (tzw. karuzela) jest przystosowana do danego rozmiaru
tabletki/kapsułki (tj. średnica, grubość, wysokość kapsułki), obracając się, wydaje lek do
automatu pakującego. Na każdym etapie czynności z lekiem posługujemy się czytnikami
kodów kreskowych, i tak np. jeśli chcę uzupełnić kanister, to muszę kolejno zeskanować kody
kreskowe kanistra i leku. Dodam, że każdy farmaceuta ma swój indywidualny czytnik RFID,
służy on do rejestrowania czynności jakie wykonuje w trakcie produkcji dany pracownik. Dane
te są archiwizowane i można je odtworzyć w każdej chwili.
Slajd 16
Jeśli nie posiadamy kanistra dla danego leku (np. leki rzadko stosowane, silnie działające),
możemy taki lek zapakować używając modułu STS. Jak widać na zdjęciu, komputer
podświetlając na monitorze określone miejsca na tacy (na blacie poniżej monitora), wskazuje
gdzie włożyć dany preparat. Oczywiście wszystko dzieje się „pod kontrolą” czytników kodów
kreskowych.
Slajd 17
Przygotowana porcja leków na tacy jest umieszczana w szufladzie urządzenia ATDPS i w ten
sposób podawana do pakowania.
Slajd 18
Porcje leków produkowane są w formie taśmy, którą nawijamy na szpule.
Slajd 19
Dalszym etapem produkcji jest jej kontrola. Służy nam do tego urządzenie Vizen.
Umieszczona w nim kamera wysokiej rozdzielczości wykonuje zdjęcia saszetek w kolorze i
czarno-białe, porównując zawartość saszetki z informacjami nadrukowanymi na niej. Vizen
kontroluje rozmiar tabletki, kształt, kolor i jej znaki szczególne (oznaczenia które umieszcza
producent).
Slajd 20
Jeśli coś się nie zgadza z bazą produktów leczniczych, wówczas ostateczną decyzję czy w
saszetce znajduje się właściwy lek, podejmuje farmaceuta.
Slajd 21
Na wyprodukowanej saszetce z lekiem możemy umieścić dowolną konfigurację informacji. W
naszym przypadku są to: dane pacjenta, dokładna data podania leku, nazwa leku i jego opis,
seria i data ważności leku i wyprodukowanej saszetki.
Slajd 22
Mamy również możliwość pakowania leków bez danych pacjenta, można w ten sposób
przygotować leki, które będą podane pacjentowi np. „w razie potrzeby”.
Slajd 23
Wyprodukowane i sprawdzone porcje leków są pakowane do wózków transportowych.
Można je skonfigurować w dowolny sposób (np. tylko kasety na indywidualne leki dla
pacjentów, kosze większe i mniejsze na inne produkty).
Slajd 24
Zamknięty wózek transportowy jest zabezpieczony kodem i dostarczony na oddział, może go
otworzyć jedynie osoba upoważniona (zwykle jest to oddziałowa).
Slajd 25
Deblistrownica jest pomocna do wyłuskiwania leków z blistrów fabrycznych, ok. 30% leków
nie da się jednak zdeblistrować (nieregularne ułożenie tabletek, za małe przerwy między
tabletkami, tabletki bardzo kruche), wówczas pozostaje ręczne wyłuskiwanie. Bolączką naszą
jest to, że w Polsce nie ma dużych opakowań szpitalnych. Niewiele leków jest też
umieszczanych w butelkach, największe opakowanie leku jakie otrzymujemy to paracetamol
pakowany po 1000 tabletek. Otrzymujemy opakowanie zbiorcze 100 blistrów po 10
tabletek…
Slajd 26
W tym miejscu prezentowałem krótki film dotyczący produkcji zleceń Unit Dose w aptece.
Slajd 27
Pytania???
Jeśli mają Państwo pytania to proszę o kontakt mailowy [email protected]
Download